Det finns en risk att foster till frisörer tar skada av de farliga kemikalierna som finns i exempelvis hårfärg. Det visar en färsk sammanställning av internationell forskning. Men med brasklappen: det inte går att säga att frisörsjobbet är den enda avgörande orsaken.
– Forskning om fosterpåverkan är svårt. Det är många faktorer som kan påverka en graviditet, säger Maria Albin, forskare vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet, som forskat på frisörers utsatthet för kemikalier i nära 20 år.

Hon har läst den franska genomgången av forskningsläget (se fakta) och konstaterar att den visar på att frisörer bör vidta försiktighetsåtgärder, särskilt under graviditet.
Däremot visar annan forskning att det i permanent hårfärg kan uppstå föroreningar som går att koppla till cancer i urinblåsan, enligt Maria Albin.
– Till dess att tillverkarna kan garantera att föroreningarna inte finns i deras hårfärger ska inte gravida utsättas för sådana ämnen. Så det finns all anledning för gravida frisörer att undvika att färga hår.

Fakta

Fakta

Sammanställning av forskningsläget

Forskare vid de stora franska nationella forskningsinstituten har gått igenom tidigare forskning om frisörers fertilitet och eventuella fosterskador. Slutsatsen är att frisörer kan ha svårare att bli gravida, löpa större risk för missfall. Att barnen föds för tidigt eller har låg födelsevikt. Men forskarna konstaterar också att det inte går att slå fast att frisörsjobbet är den avgörande orsaken.
Källa: ”Reproductive disorders in hairdressers and cosmetologists” och Maria Albin.