Min chef säger att jag måste ta ut alla mina semesterdagar som är sparade de senaste fem åren. Är det så eller behöver jag bara ta ut dem från år 5 + det nya jag får?
Danica

Svar: Nej, du behöver inte ta ut samtliga dina sparade semesterdagar. Du behöver endast ta ut de äldsta, som du har sparat i 5 år, och dina nya intjänade semesterdagar.
Matho Randall, facklig rådgivare, Handels Direkt