Handelsnytt har tidigare skrivit om Stuvbutiken. Då handlade det om att butiken hade egna regler för 20-talet anställda från Rumänien och Ungern. Reglerna tog varken hänsyn till kollektivavtal eller lagar.

Efter fackliga förhandlingar för tre av dessa anställda sa Stuvbutiken upp kollektivavtalet för alla anställda. Avtalet gäller till och med 31 mars i år. Därefter står 90-talet anställda utan avtal.
– Vi har haft lokala förhandlingar men kom inte överens. Vi har nu begärt centrala förhandlingar, säger Gunilla Hallgren Wallner, chef på Handels i Karlstad.

De förhandlingarna inleds 22 mars. Men vdn för Stuvbutiken, Göran Debäck, är tydlig. Han kommer inte att teckna ett nytt kollektivavtal. För att slippa avtal har Stuvbutiken även lämnat sin arbetsgivarorganisation Svensk Handel.
– Jag vill aldrig mer ha med facket att göra, därför har jag sagt upp avtalet. Och för att kunna säga upp avtalet lämnade vi Svensk Handel, säger Göran Debäck.

Enligt honom kommer Stuvbutiken fortsätta att betala marknadsmässiga löner och försäkringar för vad han kallar ”svensk-gruppen”.
–  Vi värdesätter vår personal. Det är vår största och mest värdefulla investering. Vi håller också på att utveckla en anställningsbok som skall ersätta kollektivavtalet. Den räknar vi vara färdig med före 1 april, säger Göran Debäck.

Vägrar Stuvbutiken teckna kollektivavtal finns det olika vägar för facket att gå. Exempelvis kan andra fackförbund göra olika sympatiåtgärder eller så kan facket varsel om strejk.
– Men vi är inte där än. Vi hoppas på de centrala förhandlingarna, säger Gunilla Hallgren Wallner, chef på Handels i Karlstad.

Några anställda har även ringt Handels efter det att kollektivavtalet sades upp.
– De anställda känner sig oroliga och är rädda om sina jobb. De är rädda för att bli uppsagda om de skulle strejka. De är så rädda för repressalier att de velat lämna facket, säger Gunilla Hallgren Wallner.

Eftersom Stuvbutiken inte längre är medlem i Svensk Handel är det ett hängavtal till butiksavtalet som Handels vill ska tecknas.

Göran Debäcks beslut grundar sig även på tidigare fall där facket varit inblandad i arbetsplatsen.