Handelsnytt har tidigare skrivit om Viola, Ince och Gyula som jobbade på Stuvbutiken i Karlstad under avtalsvidriga arbetsförhållanden. De bodde även på arbetsplatsens lager och kontor, vilket de betalade 500 kronor i månaden för. Men lokalerna får inte användas som boende.  

En befintligt lagerlokal som ska användas till bostad eller hotell måste ha bygglov för det. Detaljplanen måste även tillåta det. De lokaler som Viola, Gyulan och Ince bott i har varken bygglov eller en tillåtande detaljplan, enligt Stadsbyggnadsförvaltningen på Karlstad kommun som i detta fall är den myndighet som beviljar bygglov och ändrar i detaljplaner.
– Om det är så att de lokalerna också används som bostäder är det ett svartbygge. Man bryter helt enkelt mot plan- och bygglagen, säger Thomas Denelin som jobbar på Bygglovsavdelningen på Karlstad kommun.

Vad händer nu?
– Blir olovliga bostäder kända för oss i kommunen blir det ett tillsynsärende och vi kommer att utreda saken. För att det ska bli ett tillsynsärende behöver någon anmäla fallet till oss på kommunen och i dagsläget har ingen gjort det, säger Thomas Denelin på Karlstad kommun.

Ett brott mot plan- och bygglagen kan bli dyrt. Upp till hela 2, 2 miljoner kronor. Avgiften utgår dock från ett prisbasbelopp som i år är 44 300 kronor.

Det ställs också en mängd krav på vad som får vara en bostad eller ett hotell. Kraven finns dels i jordabalken, dels i plan-och bygglagen men också i Boverkets föreskrifter. Kraven handlar bland annat om tillgång till dagsljus, ventilation, kontinuerlig uppvärmning, avlopp för spillvatten samt tillgång till toalett och kök.
– Det är svårt att säga vilka krav boendet på lagret i Karlstad brutit mot här, antagligen de flesta. Men eftersom detaljplanen inte tillåter boende spelar det ingen roll. Då är det ett svartbygge som inte är tillåtet, säger Lars Estlander, på Boverket.

Göran Debäck, vd för Stuvbutiken, är verksam i de fastighetsbolag som äger lokalerna där ungrarna och rumänerna har bott. Han vill inte ställa upp på en telefonintervju, men svarar via mejl.
– Eftersom Stuvbutiken inte är hyresvärd har Stuvbutiken ingen rätt att kontrollera deras tillvaro på sina kontor. Har myndigheterna någonting att klaga på är de välkomna att kontakta respektive fastighetsbolag, säger han.

När Handelsnytt ber Göran Debäck svara på frågan eftersom det är han som är vd i de fastighetsbolag som hyr ut boendet för rumänerna och ungrarna svarar han:
–  När det gäller hyreskontrakt för deras kontor så har jag redan förklarat. Ansvarig myndighet är välkommen med frågor och kommentarer.
Jag lämnar inga mer kommentarer om deras hyreskontrakt.

Fakta

Fakta

Regler för boende

Om en lokal, till exempel ett lager, ska göras om till bostad behövs bygglov. I vissa fall kan kontor ha rätt till övernattningsmöjligheter för tillfälligt boende utan bygglov. Det är kommunen som beviljar bygglov. Kommunen är också tillsynsmyndighet och ska utreda om någon bryter mot plan-och bygglagen.

Den som behöver bygglov – men saknar det – bryter mot plan-och bygglagen. Den som har en detaljplan som inte tillåter boende bryter mot plan-och bygglagen. Ägaren till fastigheten tvingas då betala en sanktionsavgift eller vite.

Sanktionsavgiften utgår från årets prisbasbelopp som 2016 är 44 300 kronor. Som max kan man få betala 50 gånger prisbasbeloppet. Men avgiften kan också bli lägre, det vill säga delar av prisbasbeloppet.

Överklagas ett beslut från kommunen går fallet till Länsstyrelsen som fattar beslut. Länsstyrelsen har även en vägledande roll för kommunen. 

Det krävs en anmälan för att kommunen ska skapa ett tillsynsärende. I dagsläget har ingen anmäla inkommit.

Göran Debäck är vd och styrelseledamot i de tre fastighetsbolag som äger tomträtten till de adresser som rumänerna och ungrarna bott på. Fastighetsbolagen är Sundsta fastigheter AB, där Göran Debäck sitter i styrelsen och är vd, Debäck Fastigheter AB, där Göran Debäck sitter i styrelsen och är vd samt Kallkällan 1, som är ett kommanditbolag. Komplementär till Kallkällan 1 är Sundsta Fastigheter AB. Komplementär betyder den som har obegränsat ansvar för företaget.

Källor: Lantmäteriet, Boverket, Länsstyrelsen, Karlstad Kommun och årsredovisningar för de fastighetsbolag som hyr ut lokalerna rumänerna och ungrarna bott i.