Vi gjorde ett radioinslag på detta tema och när ett radioprogram tog upp hårfärgerna och de problem som dessa kunde ha för känsliga personer så ringde jag redaktionen och bad ett de skulle ta upp problemen ur perspektivet på foster. Men av det blev det inget.
Så äntligen verkar det som något kan hända trots att jag har tagit upp dessa problem på flera kongresser och då med perspektivet fertilitet och fosterskador. Men inget har hänt förrän nu och det är på tiden. Så förstå att jag är något arg, men samtidigt glad. Frisörerna ska inte behöva vara rädda för att färgerna ska påverka fertilitet och foster.

Gunnar Björkman