I går inleddes det globala facket Uni Europas kongress i Rom. Men redan i lördags hölls kvinnokonferensen. På plats var bland andra Handels ordförande Susanna Gideonsson och verksamhetschef Maria Nyberg, som fick en plats i styrelsen för Uni:s kvinnokommitté.
– Det heter fortfarande kvinnokonferens och kvinnokommitté, men verksamhetsområdet har bytt namn till jämställdhet. Det är bra för jämställdhet är inte en kvinnofråga, säger Maria Nyberg.

En fråga som diskuterades på kvinnokonferensen var lönefrågan – att män och kvinnor ska tjäna lika mycket. För Maria Nyberg är det viktigt att få frågan att även handla om strukturer.
– Ta till exempel handeln, som är kvinnodominerad. Här finns de dåliga arbetsvillkoren. Det är få timmar som erbjuds, sms-kontrakt, inringning, noll-kontrakt, deltider och tidsbegränsade anställningar. Otrygga jobb helt enkelt. Detta måste vi jobba med i kollektivavtalsförhandlingarna. Lönefrågan ur ett jämställdhetsperspektiv handlar inte bara om faktiska löneskillnader mellan könen. Även om det också såklart är viktigt.
 
Vidare diskuterades flyktingkrisen och hur kvinnors utsatthet i den måste synliggöras. Det är exempelvis ofta kvinnor som flyr med barn och kvinnor som riskerar att utsättas för trafficking. På konferensen pratade man också om hur kvinnor måste få plats i den egna fackliga rörelsen. Kvinnor måste bli representerade på kongresser, i styrelser och på beslutsfattande positioner. Uni har till exempel tagit fram ett mentorskap för unga tjejer.
– Stundtals under konferensen kunde jag känna en missmodighet. Att vi, 2016, talar om representation inom den egna rörelsen. Vi borde ha kommit längre och ägna oss åt samhälleliga problem, säger Maria Nyberg.
– Det är också viktigt att de frågor vi diskuterade på kvinnokonferens även hörs nu på Europa kongressen, säger Maria Nyberg.

Fakta

Fakta Uni:s kvinnokonferens

Uni:s Kvinnokonferens hölls lördagen den 13 mars. Den är frikopplad från Uni:s Europa kongress, men detta år hölls den i samband med kongressen. Det är bara kvinnor som får vara delegater. Män är välkomna att lyssna.