Handels.

Linda Palmetzhofer, 2:e vice ordförande Handels.

– Kommissionen anser det vara viktigare att förenkla företagens regelverk än att förbättra människors arbetsvillkor, säger Handels 2:e vice ordförande på telefon från yrkesinternationalen Uni Europas kongress som nu pågår i Rom.

Konflikten går tillbaka till 2012 när fack och arbetsgivarrepresentanter inom EU slöt ett ramavtal om frisörers arbetsmiljö. Avtalet handlar bland annat om att förebygga arbetsrelaterad astma och eksem, men även om att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

För att ramavtalet skulle få verklig kraft och fungera som lag i medlemsländerna ville både fack och arbetsgivare att EU-kommissionen skulle förvandla ramavtalet till ett EU-direktiv för frisörernas arbetsmiljö. Enligt Linda Palmetzhofer motarbetades detta från dag ett.

– EU-kommissionen förminskade frågan och fick det att låta som att det handlar om vilka skor man ska ha på jobbet. Man lyckades få med sig ett antal medlemsländer som krävde att förslaget skulle stoppas, däribland Sverige och dåvarande arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Efter det har det rått stiltje i frågan. Sverige det enda landet i Europa som följer ramavtalets regler fullt ut. Anledningen till det är att avtalets regler i stor utsträckning redan finns i svensk lagstiftning och i det svenska kollektivavtalet för frisörer.

Från Handels sida är det därför ytterst en fråga om solidaritet, menar Linda Palmetzhofer.

– I Sverge hade vi redan innan ramavtalet togs fram en högre standard inom de flesta områden, och nu har vi dessutom enats med Frisörföretagarna om att implementera ramavtalet i vårat kollektivavtal, säger hon och fortsätter:

– Man ska dock komma ihåg att det endast gäller för de som har kollektivavtal. För frisörer i Sverige som inte omfattas av det skulle direktivet innebära en förbättring.

Frisörernas ramavtal blev återigen aktuellt förra året då EU antog en ny agenda kallad Better Regulation Agenda – en policy för att underlätta lagstiftningsprocessen och minska byråkratin inom EU. Från fackligt håll har policyn kritiserats hårt för att förenkla företagens regelverk och för att minska fackens påverkan. I agendans program används också frisörernas ramavtal som ett exempel på när detaljstyre går för långt. Budskapet” The EU must not be big on small things” ställs mot frisörernas arbetsvillkor.

Som ett motdrag har Uni Europa lanserat kampanjen ”Better Regulation – It really isn´t!”. Kampanjen lanserades i början på mars med uppbackning av fackförbund från hela Europa.

På Uni Europas kongress löper frågan om frisöravtalet och Better Regulation som en röd tråd genom allt arbete, säger Linda Palmetzhofer.

– Det är uppe hela tiden eftersom det påverkar fackens och arbetstagarnas möjlighet att påverka inom alla branscher. Kommissionen driver en antifacklig politik, säger Linda Palmetzhofer.

Fakta

Fakta: Uni European Kongress 2016

Kongressens tema är Changing Europe by Growing Uniones (Förändra Europa genom växande fackföreningar).

159 fackförbund och organisationer är på plats. 39 länder är representerade. 754 delegater är på plats, av dem är 131 kvinnor och 168 män. Runt 7 procent av deltagarna är under 35 år. Handels har 10 deltagare på plats.

Förutom Handels är 10 andra fackförbund från Sverige på kongressen. Några exempel är Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Seko, Finansförbundet och Sveriges ingenjörer.

Uni är världens största yrkesinternational med över 20 miljoner medlemmar i runt 900 fackförbund i tjänstesektorn. Uni brukar också kallas det globala facket. Uni har fyra regioner, varav Uni Europa med 7 miljoner medlemmar i drygt 300 fackförbund i 50 länder är en.

Fakta

Fakta: Handels drev på för stödutlåtande

Under Unis kvinnokonferens lördagen den 13 mars antogs ett stöduttalande för Uni Europas kampanj mot EU-kommissionens Better regulaton-agenda. Initiativet kom från Handels och Linda Palmetzhofer.

Unis kvinnokonferens är frikopplad från Uni Europas kongress, men hölls i år i anslutning till kongressen.