Privat

Jennifer Hultberg Månsson.

Att  stärka fackets ungdomsverksamhet och öka andelen ungdomar på förtroendeuppdrag är krav som förs fram i ett stort antal motioner till Handels kongress i april. De flesta är inskickade av avdelningarnas lokala ungdomskommittéer.

– Många som jobbar i handeln är unga, men synen på facket är ofta att det är gamla gubbar som bestämmer. Facket är ju vi, och då måste också fler förtroendevalda vara unga, säger Jennifer Hultberg Månsson.

Hon är 23 år och jobbar på Nettonnet i Helsingborg. Hon tillhör den femtedel av kongressombuden som är under 30 år,  och en av många som står bakom motionsförslag om ungdomsrepresentation.

Motionerna kräver bland annat att det ska finnas en anställd ungdomssekreterare i varje avdelning och att valberedningar ska föreslå minst 25 procent personer under 30 år vid alla val till förtroendeuppdrag.

Som jämförelse kan nämnas att 20 procent av årets kongressombud är under 30 år.

Handels förbundsstyrelse (FS) säger i sitt utlåtande över motionerna nej till 25-procentskravet. Visst är målet att de förtroendevalda ska spegla medlemskåren, anser FS, men det vore fel att sätta ett minimikrav för hela organisationen eftersom lokala omständigheter kan variera. När det gäller ungdomssekreterare påpekar FS att varje avdelning redan i dag har en anställd som ansvarar för ungdomsfrågor.

FS utlåtande är ett förslag till kongressen, precis som motionerna. Det blir kongressombuden som får diskutera frågorna och besluta hur reglerna ska utformas.

Fakta

Fakta

Motionsförslag som rör ungdomar

  • Anställ ungdomssekreterare i alla avdelningar.
  • Handels ska öka ungas representation i valda organ och andel av förtroendemannakåren så att det motsvarar medlemskåren.
  • Viktigt med aktiv och vital ungdomsverksamhet lokalt och centralt.
  • Valberedningar ska föreslå minst 25 procent unga (under 30 år) till förtroendeuppdrag.