Som start är det inget veto då båda parter ska vara överens om arbetstider utanför grundavtalet (06.00/07.00 –18.00) Detta har vi uppnått på ett sätt där båda parter är nöjda, största problemen har uppstått när företaget inte längre vill jobba på obekväma tider och medlemmarna förlorar ob. Detta är den sista riktiga paragrafen som ger oss inflytande över vår arbetssituation.

Att vi sålt ut den redan är fel, möjligen har facken varit för svaga på några ställen men ska vi sätta taket på våra svaga punkter eller jobba för att höja vår arbetssituation? Tar man bort ”vetot” är det fritt fall i möjligheten att förhandla lokalt och detta gäller inte bara dåliga arbetstider.

Johnny Ahlgren Handelsklubben Dagab Jordbro, Jörgen Andersson Handelsklubben Dagab Göteborg