Frånvaron av ett färdigt kollektivavtal för industrin har bidragit till att inte heller handeln har ett nytt avtal klart i dag den 31 mars då de gamla avtalen löper ut.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren berättar i Handels intervjufilm att förhandlingarna fortsätter. Det gamla avtalet löper på tills vidare och det är för närvarande inte aktuellt att till exempel varsla om konflikt.

Här är de viktigaste stötestenarna i förhandlingarna:

  1. Löneökningarna. Handels har krävt 750 kronor mer för butiksanställda och lagerarbetare, samt att lägstalönerna höjs lika mycket. Facket vill ha ett krontal som ger höjningar som procentuellt blir högre än industrins. Svensk Handel vill att lägstalönerna inte höjs alls. Arbetsgivarna är noga med att industrin ska sätta märket för löneökningarna. Innan industrin har ett färdigt avtal är frågan låst. Skulle industrins avtal dröja länge blir läget mycket osäkert i handeln.
  2. Trygga jobb. Handels vill avtala bort anställningsformen allmän visstid och att normen för anställningar i detaljhandeln ska vara heltid tills vidare. Arbetsgivarna slår vakt om sin makt att bemanna så flexibelt som möjligt.
  3. Partihandelsavtalet. Stora förändringar på gång om parterna kan enas. Arbetsgivarna vill ta makten över arbetstidens förläggning. För att släppa sitt nuvarande veto över arbetstiden kräver facket andra former av inflytande, till exempel över när varje anställd ska jobba och hur bemanningsföretag får anlitas.

Det är i år ovanligt många tunga frågor som är uppe till förhandling. Parterna diskuterar bland annat också viktiga förändringar av avtalens bestämmelser kring lönesättning och semester.

Både fack och arbetsgivare har beskrivit samtalen som konstruktiva. Båda är angelägna om att komma överens, och helst utan konfliktvarsel. Om ett varsel läggs träder medlare in, vilket innebär att en utomstående part får inflytande över förhandlingsresultatet. Detta vill både fackets och arbetsgivarnas förhandlare undvika.