Handels och Svensk Handel har slutit nya ettåriga kollektivavtal för butiker och lager.
Lönerna ökar 590 kronor per månad, lägstalönerna ökar med 500 kronor. Facket gläds åt tryggare jobb. I partihandelsavtalet införs mindre förändringar.

De kollektivavtal som Handels och Svensk Handel enades om i dag, söndag, är ettårigt precis som industrins avtal. Handels ordförande Susanna Gideonsson är glad.

– Handels levererar exakt det vi skulle: vi sätter det andra märket genom löneökningar i kronor, säger Susanna Gideonsson. Lägstalönerna, som Svensk Handel i år inte ville höja alls, höjs nu med 500 kronor, vilket Handels ser som en framgång. Av löneökningen är 324 kronor lika för alla och 266 läggs i en individuell pott som fördelas lokalt. Den lokala pottens andel är 45 procent vilket är ovanligt stort.

Förutom löneökningarnas nivå är Susanna Gideonsson mest nöjd med förändringar som ska ge tryggare jobb. Det handlar om begränsningar i användningen av allmän visstid.

– En allmän visstidsanställning måste var minst 14 dagar lång. Det ställer större krav på arbetsgivarens personalplanering och är ett stort steg mot tryggare jobb för butiksanställda, säger Susanna Gideonsson.

I gengäld har facket fått gå med på att tiden som en anställd kan vara vikarie innan hon blir fast anställd ökar från 24 till 36 månader.
Tryggare jobb och mer heltider är också målet för det gemensamma projekt som fack och arbetsgivare ska inleda. Projektet ska lyfta fram sätt att bemanna butiker som innebär att antalet heltider och stora deltider kan öka.

Ambitionerna att göra stora förändringar i partihandelsavtalet har inte riktigt uppfyllts. Arbetsgivarna får större rätt att förlägga arbete på helgdagar, och en del mindre ändringar införs. Men de riktigt stora förändringarna skjuter man på framtiden till avtalsrörelsen 2017.

Avtalen i korthet:

  • Löneökningar med 590 kr/ mån för heltidsanställda.
  • Lägstalönerna höjs med 500 kr/mån.
  • Normen för anställningar ska vara heltid och tillsvidare.
  • Reglera tidsbegränsade anställningar. Anställning på allmän visstid får inte vara kortare än 14 dagar.
  • Ökat inflytande över arbetstiden för anställda.