Avtalet blev för dyrt, tycker Svensk Handel. Men arbetsgivarna är nöjda med att lönerna ska kunna sättas lokalt, och att tiden innan en vikarie får fast anställning förlängs.

– I ljuset av att arbetsgivaravgifterna för unga höjdes och att många företag kämpar för att inte gå i konkurs är det här en för hög nivå för handeln och för Sverige, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.
Arbetsgivarna är dock nöjda med att det ska vara lättare att sätta lönerna lokalt.
– Då kan vi premiera kompetens och vara attraktiva arbetsgivare. Det ska gå att göra karriär och ha en löneutveckling. Som det ser ut nu är det nog en del som borde kunna tjäna mer, säger Mattias Dahl, förhandlingschef.
För att lönerna ska sättas på lokal nivå krävs att det finns en fackklubb på arbetsplatsen.
– Vi hoppas att detta ska leda till att fler startar klubb. Det här är ett incitament, säger han.

Svensk Handel har gått ut hårt i avtalsrörelsen med att ingångslönerna ska vara frysta men det fick de inte igenom. Nu höjs ingångslönerna med 85 procent av ordinarie löner, 500 kronor istället för 590 kronor.
– Vi hade önskat att det var lägre. Hade vi kunnat frysa ingångslönerna hade vi kunnat leverera fler jobb, framför allt till de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men att de inte höjs fullt ut ger en tydlig signal och vi är ändå nöjda, säger Karin Johansson.

I det nya avtalet ska en allmän visstid aldrig vara kortare än 14 dagar. Samtidigt förlängs tiden för hur länge man kan ha vikariat innan det blir en fast anställning, till 36 månader.
– Det ska bli lättare att använda vikariat. Arbetsgivaren har alltid ett behov av att få in extra personal vid sjukdomar eller vabb, säger Mattias Dahl.

Arbetsgivarna och facket ska tillsammans ha ett projekt fram till 2020 som handlar om att få upp antalet heltider och trygga anställningar.
– Det ska bli otroligt spännande. Det finns många arbetsgivare som ser det som ett stort åtagande att tillsvidareanställa och då måste vi få dem att känna sig trygga i det, säger Karin Johansson.
Arbetsgivarna tycker att det var tråkigt att de inte nådde ända fram med ett nytt parti- och e-handelsavtal men har förhoppningar om att det ska gå att lösa till nästa avtalsperiod.