Av löneökningen på 590 kronor är 324 en garanterad ökning för alla, resterande pengar, 266 kronor, fördelas individuellt i en lokal pott. Andelen som är individuell är något större än tidigare avtal, 45 mot tidigare 40 procent.

– Det här är vad arbetsgivaren vill, så visst är det en liten eftergift, säger Elisabeth Sandback, vice ordförande på Handels avdelning i Västerås som suttit i förhandlingsdelegationen.

– Samtidigt är vi noga med att det ska finnas tydliga mätbara kriterier om man har en individuellt fördelat lönepott. Vi måste vara starka och vara med och påverka där, säger hon.

Men avtalet ger också möjlighet att arbeta fram helt egna lokala lönesystem på arbetsplatser där det finns klubb. Exakt hur fördelningen av pengarna kommer att se ut där är en lokal förhandlingsfråga, men minst 25 procents löneökning ska vara garanterad.

Om klubbarna går med på arbeta fram egna lönesystem får varje anställd på företaget en extra fridag per år som belöning.

Enligt Handels vice ordförande Tommy Tillgren är förhoppningen att lönesystemen ska öka fackklubbarnas inflytande, vilket i sin tur ska göra att det startas fler klubbar.

Någon risk för mer godtycke ser han inte i detta skede eftersom klubbarna hela tiden har möjlighet att säga nej.

– Klubben ska säkerställa att det blir ett system man är trygg i. Är man inte det blir det inget lönesystem. Vi har satt minst 25 procent av utrymmet som en säkerhet, men det är inte meningen att man ska ligga där permanent utan är mer som ett skydd. De lokala systemen kommer säkert att ha egna avgränsningar, säger Tommy Tillgren och fortsätter:

– Vi har extremt lite lönesystem inom Handeln, vilket innebär att folk får lön på måfå, utan att man ser till kompetensutveckling, möjliga karriärvägar och så vidare. Det här är en möjlighet till mer lokalt inflytandet vad gäller detta.

Men för att systemet med lokala lönemodeller ska fungera krävs utbildning och stöd från avdelningarna, medger Tommy Tillgren. Klubbarna ska inte bli lämnade ensamma.

– Man måste naturligtvis utbilda medarbetare som kan understödja i de här processerna. Styrelsen lägger också ett förslag till kongressen senare i vår angående en lönepolitisk utredning. Inom den hoppas vi kunna ta fram förslag hur vi ska göra det. Vi ser det här som en trampolin kan ge avstamp till något riktigt stort, säger Tommy Tillgren.

Lönemodellerna ska även kunna appliceras på kedjeföretag, men då ska förhandlingarna skötas via Handels centrala förhandlingsenhet.

 

Fakta: Avtalen i korthet

  • Löneökningar med 590 kr/ mån för heltidsanställda.
  • Lägstalönerna höjs med 500 kr/mån.
  • Normen för anställningar ska vara heltid och tillsvidare.
  • Reglera tidsbegränsade anställningar. Anställning på allmän visstid får inte vara kortare än 14 dagar.
  • Ökat inflytande över arbetstiden för anställda.
  • Ambitionerna att göra stora förändringar i partihandelsavtalet skjuts fram till avtalsrörelsen 2017.
  • Möjligheten finns att träffa lokala överenskommelser mellan klubb och företag om att tillämpa en annan lönemodell.