Från den 1 juli i år måste en allmän visstidsanställning (AVA) vara minst 14 dagar lång i butiker som tillämpar detaljhandelsavtalet. Det blir med andra ord stopp för korta inhopp som inte är vikariat.

– I dag finns arbetsgivare som använder tidsbegränsade anställningar trots att det finns ett permanent behov av arbetskraft. Med den nya regeln tvingas arbetsgivaren planera bemanningen bättre, säger Handels andre vice ordförande Linda Palmetzhofer.

När varje anställning på AVA blir minst 14 dagar går det fortare än i dag att komma upp i de 365 dagar som ger rätt till en tillsvidareanställning. Det nya avtalet innehåller dock inga bestämmelser om hur många arbetstimmar ett 14-dagarskontrakt måste innehålla.

När det inte längre går att använda allmän visstid för inhopp på enstaka dagar hoppas facket att deltidsanställda i stället ska erbjudas mertid. I förlängningen kan det ge dem fler schemalagda timmar på kontraktet.

Samtidigt som allmän visstid begränsas ökas tiden som en person kan gå på vikariat innan hen får fast anställning – från 24 till 36 månader.

– Vikariat för en frånvarande person är en tidsbegränsad anställning som motiveras av ett sakligt skäl. Vi ser hellre den typen av tidsbegränsade anställningar än allmän visstid, som inte behöver motiveras alls, förklarar Linda Palmetzhofer.

Bättre planering och mer inflytande för personalen är också målet med nya skrivningar i arbetstidsparagrafen.

Innan kommande års schema fastställs ska arbetsgivaren samråda med det lokala facket om bemanningsplaneringen. Varje anställd får peka ut fem dagar som hen vill vara ledig, och facket får ha synpunkter på hur schemat utformas.

– Syftet är att de anställda ska få reellt inflytande innan schemat är lagt. Det kräver att det finns en aktiv facklig närvaro på arbetsplatsen, säger Linda Palmetzhofer.

För att hjälpa fack och arbetsgivare att planera bemanningen och utforma schemat på bästa sätt ska Handels och Svensk Handel efter sommaren inleda ett gemensamt projekt. Det är en förlängning av det som parternas gemensamma arbetsgrupp i heltidsfrågan jobbat med i flera år. Ambitionen är att skapa fler fasta jobb på heltid eller stora deltider.

– Vi vill höja kompetensen hos de lokala parterna och hjälpa dem att greppa vad som står i avtalet, säger Linda Palmetzhofer.