Det var egentligen inte hennes arbetsuppgift. Men lastbilschauffören stod otåligt och väntade på lagret i Örebro en augustidag för snart 14 år sedan. Anna Ärlegård och en kollega började fylla skåpet med gods. Anna drog med hjälp av en palldragare upp en pall med cirka 800 kilo saltsten på lastbilsrampen.

– Det var sista platsen i skåpet så det var svårt. Man får backa, baxa och samtidigt hålla koll var man sätter fötterna för att inte ramla. Plötsligt knäppte det till i axeln och jag fick fruktansvärt ont ut i överarmen.

I två dagar tog hon maxdosen av Ipren och sprayade med liniment. Det var först när det började domna i ansiktet och handen som hon insåg att det nog inte var en vanlig sträckning.

Anna Ärlegård var då 35 år och de kommande 14 åren beskriver hon som en karusell av piller, perioder av sjukskrivningar, läkarbesök och utredningar. Det visar sig att sex diskar från nacken ner till ländryggen är sönderklämda och att axelleden är trasig. Hon har också diskbråck.

– Det är en sorg att känna sig utdömd. Jag har alltid gillat att arbeta och saknar den sociala biten med kollegorna.

De läkare hon träffar menar att det är en arbetsskada. Men Försäkringskassans läkare konstaterar att det beror på åldersrelaterade förslitningsskador. Till slut avgörs frågan i domstol – det är ingen arbetsskada.

– Tänk dig att du går till jobbet en dag och så händer det något oförutsett, och du skadar dig. Du kan inte längre fungera på arbetsplatsen eller som mamma. Du måste dessutom orka fajtas för din rätt. Och du får sota för skadan ekonomiskt hela livet. Det skyddsnät jag trodde vi hade i Sverige finns inte.

Anna Ärlegård är nu sjukpensionär. Rent ekonomiskt hade det varit en stor skillnad om domstolen bedömt att skadan var orsakad av arbetet.

– Jag hade ju inte blivit friskare, men om jag fått skadan godkänd skulle det underlätta ekonomiskt i vardagen.

Fakta Skillnad mellan sjukpension och arbetsskadeersättning

80 procent av lönen

Den som har sjukersättning/förtidspension får ersättning från både Försäkringskassan och Afa. Totalt räknar Afa att det blir runt 80 procent av lönen som personen hade när den jobbade. Summan räknas inte upp med löneökningar.

100 procent av lönen

Den som får en arbetsskada godkänd får också ersättning från både Försäkringskassan och Afa. Man får den lön man hade innan skadan, uppräknat med löneökningar. Även ersättning för t ex sveda och värk, medicinsk invaliditet, kostnader för sjukvård mm.

Källa: Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på Afa.

Bakgrund Arbetssjuka lämnas utan skydd

Det skulle vara ett extra skydd för dem som blivit sjuka av arbetet, utöver det statliga. Facken och arbetsgivarnas gemensamma försäkringsbolag Afa har betalat tillbaka 40 miljarder till arbetsgivarna. Men få skadade får ta del av pengarna.

Godkänner inte Försäkringskassan en arbetsskada gör sällan Afa det heller. 72 procent som drabbades av en arbetssjukdom, t ex förslitning, fick skadan godkänd 1990. 15 år senare var siffran 16 procent. 2014 har bara 3 procent fått godkänt, men det finns en eftersläpning i statistiken så siffran kan komma att höjas.

Fack och arbetsgivare måste inte följa Försäkringskassans bedömningar, utan skulle kunna förhandla fram att fler får ersättning. Men så har inte skett, enligt Kommunalarbetaren och Dagens Arbetes granskning.

Läs hela granskningen på ka.se/arbetssjuka-lamnas-utan-skydd