– Arbetsgivarna måste ta större ansvar för att följa de regelverk som finns. Just nu fokuserar vi på kemiska risker, men det är också vanligt med förslitningsskador, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels.

Handels vill också ha gemensamma tolkningar för de nya reglerna om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.

– Det handlar till exempel om att tillsammans med arbetsgivarna ta fram material för hur vi ska förhålla oss till stress, säger Ewa Björkman.

Precis som i de andra avtalsförhandlingarna kräver förbundet 750 kronor i löneökningar.

– En del av det beloppet ska användas till höjda garantilöner, säger hon.

Garantilönen är den lägsta lönen en frisör kan få. Nu ligger den på 22 389 kronor i månaden för en behörig frisör som jobbar heltid.

Ett av Frisörföretagarnas krav är timlön istället för månadslön.

– Det skulle bli lättare att tolka avtalet och se vad lönen blir. Som det är idag är det krångligt att räkna om vid röda dagar eller arbetstidsförkortning, säger Ted Gemzell, vd på Frisörföretagarna.

Arbetsgivarna vill också att det ska gå att lägga schema för ett helt år istället för 13 veckor, som det är idag. Ted Gemzell tycker att det skulle underlätta för både medarbetare och chefer att lägga optimala scheman.

Frisörföretagarna kräver också tydligare lojalitetsregler. I somras avgjordes ett fall i Arbetsdomstolen där en frisör skickat sms till tidigare kunder. Frisören behövde inte betala skadestånd till den tidigare arbetsgivaren.

– Vi vill ha tydligare regler så att de inte kan missförstås. Det är olyckligt att facket och domstolen gjorde en skev tolkning. Om reglerna blir tydligare vet alla vad de har för rättigheter och skyldigheter och det behöver inte gå så långt som till domstol för att avgöras, säger Ted Gemzell.

Förhandlingarna mellan Handels och Frisörföretagarna startar den 2 maj och berör cirka 5 000 frisörer.

 

Fakta Kraven i korthet

Handels krav:

Regelbundna hälsoundersökningar.

Gemensamma regler om de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Löneökningar på 750 kronor.

Höjd garantilön. 

Ytterligare ett branschvanetillägg. 

Höjning av semesterlönegarantin.

Möjlighet till utökad semester efter fem år i samma företag. 

Ökat bidrag för kläder och friskvård.

Ökat inflytande över bidraget för kläder och friskvård.

Frisörföretagarnas krav:

Timlön istället för månadslön.

Möjlighet att schemalägga ett år framåt istället för 13 veckor som det är idag.

Tydligare lojalitetsregler.