6 april ansökte JC om företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrätt. Ansökan är godkänd, en rekonstruktör utsedd och arbetet med att få ekonomin på fötter kan börja.

JC har runt 430 anställda i Sverige och ekonomichef Thomas Dunaker säger till Handelsnytt att de inte kommer att beröras.
– I dagsläget finns inga planer på varsel eller neddragningar. Det styrelsen haft för ögonen är att skydda bolagets intressenter, och den viktigaste intressenten är de anställda.

En JC-anställd Handelsnytt pratat med frågade om hon bör vara orolig. Vad skulle du svara henne?
– Vi kan inte ge några garantier för någonting, det här är en affärsverksamhet. Men rekonstruktionen görs inte för att dra ner på personal utan för att få tid att se effekterna av de förändringar vi satt igång. Företaget har börjat röra sig i rätt riktning, men inte så fort som vi önskar, säger Thomas Dunaker.

Vad som i stället ska få företaget att gå bättre är bland annat att se över sortimentet och att inte köpa på sig för stora lager.

Enligt Lennart Olsson, advokat och rekonstruktör för JC, innebär rekonstruktionen att de anställdas kommande månadslön betalas ut från den statliga lönegarantin.
– Nu har vi 14 dagar på oss att för tingsrätten presentera en plan på hur rekonstruktionen ska genomföras. Min uppgift är att kontrollera att det går till på rätt sätt, kommer det här fungera? I övrigt är det bolaget som beslutar allt självständigt, säger Lennart Olsson.

JC har sedan tidigare beslutat att stänga sin butik i Karlstad, gallerian Duvan, i september. Sex anställda berörs. Nedläggningen görs inte inom ramen för rekonstruktionen.

Fakta

JC har 54 egenägda butiker i Sverige och runt 430 anställda.

JC har också åtta franchisebutiker. De påverkas inte av företagsrekonstruktionen.

Rekonstruktion är inte samma sak som konkurs. Då avvecklar man företaget helt. Vid en rekonstruktion försöker man avveckla skulderna så att verksamheten kan fortsätta. Misslyckas rekonstruktionen kan dock en konkurs bli aktuell.

I sin ansökan om rekonstruktion skriver företaget att ett ägarskifte 2013 ledde till en omställningsprocess som tagit längre tid och mer resurser än planerat. Detta i kombination med traditionellt svaga månader i början av året gör att JC nu har likviditetsbrist.