Hur går det med arbetet mot noll behovare och färre kontraktsmått?

– Varken Uddevalla, Borlänge eller Umeå har behovare. Alla varuhus har minskat dessa ”dag-för-dag-anställningar” . 

– Målet är att ha max fem kontraktsmått. De flesta ska ha kontrakt på över 30 timmar eller helgkontrakt, men har ett varuhus behov av 20-timmarstjänster kan vi aldrig säga nej. Men då är det viktigt att hitta medarbetare som är nöjda med 20 timmar, annars söker de sig vidare. Det kan leda till att vi får tacka nej till den bästa kandidaten, om det är heltid den vill ha.

Varför ska behovarna bort?

– Medarbetare som jobbar ofta och är nöjda med sin arbetssituation blir bättre i sitt arbete och på att möta kunder. Trygga anställda leder till låg personalomsättning.