– Jag upplever att jag har stort förtroende bland de anställda. Är det så att någon inte har det eller tycker att jag måste bytas ut, så hoppas jag att de vågar säga det till mig och inte håller tyst om det. Det är en lögn att jag inte står upp emot arbetsgivaren, säger han.

Handelsnytt har tidigare skrivit om anställda på Stuvbutiken som vände sig till det regionala skyddsombudet på Handels avdelning i Karlstad för att de var rädda för ledningen och inte litade på butikens skyddsombud. Skyddsombudet har tidigare inte velat bemöta kritiken, men har ändrat sig. Enligt ombudet stämmer inte kritiken om hot som anställda på butiken vittnat om. De jobbar tvärtom aktivt med att förebygga bland annat mobbning och att anställda saknat förtroende för honom känner han inte till.
– Personalen valde mig med ett rungande ja. Det skedde på ett stormöte som ledningen höll i. De föreslog mig och alla anställda sa ja, säger han.

Att han dessutom är chef och sitter i ledningsgruppen ser han som en fördel.
– Det gör det mycket lättare och snabbare att genomföra förbättringar och förändringar.

Han är besviken och arg på Handels och det regionala skyddsombudet. Därför har han nu gått ur Handels.
– Facket borde ha berättat för mig att anställda de pratat med inte har förtroende för mig. De har helt kört över mig. De har aldrig kontaktat mig för att höra hur jag upplever situationen. Jag har gått ur facket nu eftersom mitt förtroende för facket bara blivit lägre och lägre.

Trots att han lämnat facket har han rätt att vara skyddsombud så länge de anställda vill. Eftersom det inte finns någon fackklubb på Stuvbutiken är det arbetstagarna som utser sitt skyddsombud, enligt arbetsmiljölagen. Detta borde dock göras utan inblandning av ledningen, vilket inte gjorts på Stuvbutiken.
– De anställda kan välja nytt skyddsombud som inte är chef och som de litar på vågar stå upp emot ledningen. Men många är väldigt rädda och ledningen är stark. Vi kan stötta men vi kan inte längre agera eftersom vi inte längre har tillträde till arbetsplatsen, säger Gunilla Hallgren Wallner, chef på Handels i Karlstad.

Att Stuvbutikens skyddsombud inte längre är fackligt ansluten påverkar inte Karlstad avdelningens möjligheter att hjälpa de anställda. De är redan bakbundna i och med att butiken nu har en skyddskommittén, menar Gunilla Hallgren Wallner. Lösningen är enligt henne att avtalsvägen eller via arbetsmiljölagen få in en ändring som ger det regionala skyddsombudet tillträde trots en skyddskommitté.
– Transport och Samhall har lyckats med det i sina kollektivavtal. Men för att kunna hjälpa de anställda på Stuvbutiken, som saknar avtal, behöver vi få in regeln i arbetsmiljölagen. Och då gäller det att trycka på politiker, säger Gunilla Hallgren Wallner.

Fotnot: Skyddsombudet vill inte medverka med namn.

Fakta

Detta gäller – Skyddskommitté

När? Ska enligt arbetsmiljölagen finnas på arbetsplatser med 50 anställda.

Vilka? Kommittén består av representanter för arbetsgivaren och de anställda. De anställdas representant ska utses av facket.

Vad? Kommittén ska se till att arbetsmiljöarbetet på företaget fungerar. Exempel på frågor som ska tas upp är företagshälsovård, arbetsmiljöutbildning, rehabilitering och arbetsmetoder.

Oeniga? Skulle kommittén inte vara enig i en fråga kan de skicka den vidare till Arbetsmiljöverket för ett uttalande.

Ersätter regionalt skyddsombud? Ja. Men i Transports och Samhalls avtal ska regionala skyddsombudet ha tillträdet till arbetsplatsen trots att en kommitté finns.

När ska det finnas ett skyddsombud? Ett eller flera skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fem eller flera anställda. För skyddsombud bör ersättare finnas. Ombuden utses av den fackliga organisationen.

Om man vill avsätta ett skyddsombud? Endast facket via sina medlemmar kan avsätta ett skyddsombud och det måste finnas en bra anledning.

Källa: Arbetsmiljöupplysningen, LO, Arbetsmiljölagen.