Förra veckan bytte Handels och frisörföretagarna avtalskrav med varandra. Arbetsgivarna vill bland annat ha timlön istället för månadslön och tydligare lojalitetsregler. Facket kräver bland annat löneökningar på 750 kronor, höjd garantilön och regelbundna hälsokontroller.

– Det skulle vara bra att veta hur alla kemikalier som vi jobbar med påverkar kroppen. Det ökar risken för astma och allergi, säger frisören Marika Axelsson från Skövde.

Hon har själv inte haft några besvär men har flera kollegor och vänner som har varit tvungna att sluta som frisörerav hälsoskäl, bland annat på grund av vattenallergi och eksem.

Marléne Fred jobbar som frisör i Göteborg och är fackligt engagerad. Hon möter ofta frisörelever.

– Många av eleverna har ingen aning om vad de ger sig in i när de söker till frisörutbildningen. Det är lätt att glömma att vi jobbar i en väldigt riskfylld miljö. Jag brinner jättemycket för frågan om hälsokontroller, säger hon.

För henne handlar det både om kemikalier och den psykosociala arbetsmiljön. När hon är ute på fackligt uppsökeri träffar hon unga som känner sig pressade.

– Många unga tycker att det är tufft medan de som jobbat längre ofta tycker att det funkar bra. Eftersom lönen är provisionsstyrd blir det en stress. Man vill inte stå med luckor och det blir en konkurrens mellan de anställda, säger hon.

Både Marléne Fred och Marika Axelsson sitter i Frisördelegationen. Där de fungerar som bollplank till förhandlarna när ett nytt frisöravtal ska tas fram.

Ingen av dem har ännu satt sig in i vad arbetsgivarnas motkrav innebär och vill därför inte kommentera dessa.

FAKTA kraven i korthet

Handels krav:

Regelbundna hälsoundersökningar.

Gemensamma regler om de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Löneökningar på 750 kronor.

Höjd garantilön. 

Ytterligare ett branschvanetillägg. 

Höjning av semesterlönegarantin.

Möjlighet till utökad semester efter fem år i samma företag. 

Ökat bidrag för kläder och friskvård.

Ökat inflytande över bidraget för kläder och friskvård.

Frisörföretagarnas krav:

Timlön istället för månadslön.

Möjlighet att schemalägga ett år framåt istället för 13 veckor som det är idag.

Tydligare lojalitetsregler.