Man gör gällande att invandringens kostnader förbrukar medel som skulle kunna användas till investeringar i och för ökad framtida välfärd. Man ägnar sig åt en destruktiv klappjakt på sjuka och arbetslösa eftersom dessa grupper påstås tära på samhället genom en alltför utbredd bidragsfusk. 

Var är dessa talesmän och beskyddare av det svenska samhället nu när de avslöjats att den svenska överklassen och hundratals svenska företag, med hjälp av storbanken Nordea, gömt sina förmögenheter utomlands i syfte att undkomma skatt? Skattefusket är flerfaldigt dyrare än flyktingmottagande och betydligt dyrare än vad sjukskrivningarna var när de nådde sin topp. Att överklassen stjäl ur och urholkar vår gemensamma skattebas i syfte att berika sig själva är ett flagrant exempel på illojalitet och bevis på den demokratiförakt för gemensamt fattade beslut som dessa individer ägnar sig åt. 

Vad som är värre är att även många styrande politiker och beslutsfattare alltför ofta saknar moralisk ryggrad, lider av girighet och brist på civilkurage och ställar sig till denna skara som ägnar sig åt samhällsomstörtande verksamhet. Det är förstås lättare att plocka politiska poäng och ge sig på de utsatta i samhället än att ställa de verkliga bovarna till svars men varför är det så tyst bland fosterlandets försvarare? Hur ställer sig alla som är så rädda för systemkollaps till illojala svenskar som dränerar den gemensamma välfärden?