Det var efter ett besök från Arbetsmiljöverket, AV, som krav ställdes på butiken. De anställda skulle inte behöva klättra på stegar för att nå hyllorna på lagret. Hyllorna skulle också förankras i golvet för att inte välta. Porten för varuleveranser skulle inte blockeras.
– Jag har gjort ett uppföljningsbesök och bedömde att man uppfyllt alla krav. Med det var jag nöjd, säger Hans Karlsson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Att de anställda klättrade på stegar för att hämta varor var den allvarligaste risken, bedömde AV. Butiken har nu köpt in en stege med en plattform att stå på längst upp, med räcken.
– Ungefär som när du går på ett flygplan. Man kan hålla sig i räcket med ena handen och greppa en kartong med andra, det är betydligt tryggare.

Nu är ärendet avslutat hos Arbetsmiljöverket.