Debatten om rätten till heltid engagerade många kongressombud. 
– Handels ska arbeta aktivt för att påverka politiker för en lag om rätt till heltid, med möjlighet till deltid, sa Anne Kuusinen. 

Flera ombud gick upp i talarstolen och berättade om ofrivillig deltid och hetsen i att jaga extratimmar.
– Jag är snart 51 år gammal och har jobbat i handeln sedan 1992. På 24 år har jag aldrig blivit erbjuden en heltidstjänst, sa Anna-Karin Göransson som jobbat både på H&M och Åhléns.

Även anställda från lagerarbetsplatser där heltid är vanligare än i butiker, gick upp och talade för en lag. Deltid börjar bli vanligare även för dem, menade de.

Handels förbundsstyrelse vill däremot inte se en lag om rätt till heltid, utan i stället att facket ska få upp andelen heltider genom kollektivavtal.
– Vi är inte emot en lag i sak, men vi har större möjlighet att nå framgång via avtal. Arbetsgivarparten är inte speciellt stolt över utvecklingen de senaste åren och Handels har stor möjlighet att arbeta vidare på den inslagna vägen, sa Per Lilja från styrelsen.

Kongressen röstade för förbundsstyrelsens förslag. Det blir inget direkt krav på en lag, utan rätt till heltid ska gå avtalsvägen. Men man ska jobba för en lag på sikt.

Dessutom bestämde kongressen att säga ja till ett förslag från Karina Cubilla: det ska inte vara möjligt att omorganisera så att anställda blir återanställda på lägre arbetstidsmått än vad de blir uppsagda från, om arbetsbrist ej kan påvisas.