– I takt med att fler kommer i arbete stärks arbetarnas villkor. Om LO-medlemmarna kan välja att säga upp sig om villkoren är dåliga är det viktigt att det finns ett annat jobb att gå till. Det viktigaste i livet är att ha en dra åt helvete-faktor, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Målet för LO är att 2020 ha Sveriges lägsta arbetslöshet. I dag ligger den på runt 6 procent.   

Han berömmer Handels för att ha fått till ett stopp för allmän visstid-anställningar kortare än 14 dagar i avtalet för butiker.

– Det är en jäkla skillnad att få ett jobb för nästa eftermiddag jämfört med en två veckors-anställning. Daglöneriet hör historien till, säger han.

Karl-Petter Thorwaldsson beklagar att LO samordningen inför årets valrörelse sprack på grund av att man inte kunde lösa hur man skulle få upp kvinnolönerna. Han menar att den största orättvisan i Sverige är att kvinnor tjänar i snitt 12 procent mindre än män.

– Och i praktiken är det värre. Om man räknar med att många kvinnor jobbar deltid tjänar en kvinna i snitt bara 73 procent av en man. Dessa orättvisor är det mest medeltida vi har.

Han tycker att det var bra att Handels lyckades sätta ett andra märke i kronor istället för procent i det senaste avtalet. Det gjorde att fler förbund följde efter.

– Ni visade vägen, säger han.