– Forskarna har ringat in ett problem som många av våra medlemmar känner igen. Jag hoppas att ni håller kvar fokus vid den här viktiga frågan, säger Susanna Gideonsson, ordförande i Handels.

Projektet ”Att jobba med jobbiga kunder” handlar om kunder som beter sig illa. Till exempel kunder som svär och gestikulerar åt de anställda eller som kräver att de ska släppa allt och hjälpa dem även om den anställde har en annan kund.

Forskarna har bland annat gjort en enkätundersökning med 3 000 handelsmedlemmar.

– Det har varit enorm roligt att göra det här och många har varit väldigt öppna med olika situationer med jobbiga kunder, säger Nicklas Salomonson, biträdande professor i företagsekonom vid Högskolan i Borås.

Markus Fellesson, docent i företagsekonomi vid Karlstad universitet hoppas att projektet ska bidra till att göra världen lite bättre för de butiksanställda.

– Det är allvarliga saker. Vår forskning visar att det är tufft att jobba som butiksanställd – men också att det är ett väldigt roligt jobb.

 

Motiveringen till priset

”För sin unika forskning om handelsanställdas arbetsmiljö. Genom studier av hur handelsanställda dagligen får hantera jobbiga och ibland hotfulla kunder har man inte bara satt fokus på ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Studien blottlägger också den särskilda yrkeskompetens som krävs för att kunna jobba i ett serviceyrke som handeln. Kombinationen av arbetsmiljö- och detaljhandelsforskning som fokuserar på handelsanställdas villkor gör Nicklas Salomonsson och Markus Fellesson värdiga mottagare av ett stipendium instiftat till Kenth Petterssons minne.”