Skolan ska ge alla elever kunskaper om spelreglerna i arbetslivet och visa på fackens betydelse för utvecklingen av demokrati och välfärd.

Detta beslutade kongressen att Handels ska verka för, men det fanns flera ombud som ville skräpa skrivningarna.

– När jag kom till Sverige 1993 blev jag lurad på jobbet för att jag inte kände till mina rättigheter. Även i svenska för invandrare behövs det undervisning om arbetslivet, betonade Dzeraldina Eriksson från avdelningen i Karlstad.