Tre frågor till butikschef Ari Kemppainen!

Har dygnet-runt-öppet ge fler timmar till deltidare och nya jobb?
– Alla som önskat har fått fler timmar i sina anställningsavtal och vi har anställt ett tiotal nya. Vi är 85 anställda.

Vilka säkerhetsåtgärder har ni vidtagit nattetid?
– Säkerheten har uppmärksammats särskilt vad gäller natten. Jag kan tyvärr inte svara på frågor om detaljerna kring säkerhet och antalet anställda på nattetid.

När Handelsnytt var i butiken gjordes mycket småköp. Är det verkligen lönsamt att ha öppet dygnet runt?
– Det är ännu för tidigt att säga hur lönsamt det är. Det behövs en längre period för att utvärdera.

FOTNOT: Butikschefen kan bara finska. Intervjun gjordes över mejl och Handelsnytt använde tolk.Övriga intervjuer har skett på engelska eller svenska.