– Vi har ingen statistik på det, men det är vad vi hört från våra förtroendevalda, säger Mia Suominen, avtalsexpert på PAM.

Dygnet-runt-öppet hör fortfarande till undantagen i Finland. Vanligare är att butiker förlänger till 22, 23. Om det uppstår krockar mellan anställda som vill jobba sent, och de som inte vill, tycker facket att det enda man kan göra är att diskutera fram en lösning.
– Det kan vara så att någon har små barn och svårt med dagis, eller att kollektivtrafiken slutat gå när butiken stänger. Det har gått på frivillig basis ännu. Jag har inte hört att någon sagt upp sig.

Säkerheten är viktig för facket. Färre anställda på plats under kvällar och nätter, och senare öppettider leder till ökad risk för hot och våld. Arbetsgivare ska göra riskbedömningar.

De anställda som Handelsnytt träffat tyckte att längre öppettider hade många fördelar. Är PAM:s ledning mer skeptisk än medlemmarna?
– Det kan vara så. Den feedback vi får är negativ, de som är nöjda hör inte av sig. Om man vill försöka hitta något positivt? Nu har arbetsgivarna möjlighet att visa att de kan ge deltidsanställda mer timmar och en lön att klara sig på, att de tar familjeskäl i beaktande och att alla äldre inte orkar arbeta natt.

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO, PAM

PAM organiserar anställda i servicebranscher, bland andra butiksanställda, städare, väktare, frisörer, lagerarbetare, restaurangpersonal, biograf- och skidcenteranställda.

Vid årsskiftet hade PAM drygt 232 000 medlemmar. 80 procent kvinnor och 34 procent under 31 år.