Jag är intresserad av att bli skyddsombud på min arbetsplats. Hur gör jag nu och vem står för utbildning och ersättning?
Hani

Hur fungerar ob-ersättningen?

Frågor om jobbet

Svar: Eftersom skyddsombudet ska representera de anställda i arbetet med arbetsmiljön är det dina kollegor som väljer dig till skyddsombud. När du blivit vald informerar du din lokala avdelning på Handels om detta. För att du ska vara trygg och säker i din roll och i ditt uppdrag erbjuder Handels dig utbildning. Alla som valts till skyddsombud får kunskap, information, råd och hjälp om uppdraget. Grundutbildningen för ett skyddsombud heter Bättre arbetsmiljö, BAM, och ordnas av respektive avdelning. Arbetsgivaren ska bekosta utbildningen och den sker på betald arbetstid. Efter grundutbildningen finns det ett antal fortsättningskurser där skyddsombudet kan fördjupa sig i frågor som rör denne själv och arbetsplatsen.
Elin Pettersson, facklig rådgivare, Handels Direkt