– Från fackligt håll vill vi behålla arbetstidsramarna, säger Thomas Holm, förhandlingsansvarig på Handels.

Avtalet för postorder- och e-handelsföretag rör runt 1 200 handelsmedlemmar, varav flertalet jobbar på Haléns, Ellos eller H&M:s lager i Borås.

Medan facket vill behålla arbetstidsramen (måndag till fredag klockan 06.00 till 17.00) och förhandla om övrig tid vill arbetsgivarna ha rätt till flexiblare bemanning. För Jeton Avidija, som är med och förhandlar från Handels sida, är just kravet på förhandling viktigt.
– Annars blir det arbetsgivararen som helt leder och fördelar arbetet. Vi i facket kan inte påverka utan får en bevakande roll.

Jeton Avdija är också vice klubbordförande på H&M:s online-lager i Borås. Där har förhandlingskravet haft stort betydelse för de anställda.
– Vi har öppnat upp för nattarbete och arbete var fjärde söndag. Men de som jobbar natt har själva valt att göra det. Det var ett krav från oss.

Andra viktiga frågor för anställda på postorder- och e-handelsföretag är reglering av bemanningsföretag, lönehöjningar och arbetsmiljöfrågor.
– Det är ett tryck på snabba leveranser. Kunden som handlar på nätet vill helst ha sin vara inom en till två dagar. Detta innebär en ökad stress för oss anställda som inte får glömmas bort, säger Jeton Avdija.

Det är Handels och arbetsgivarparten Svensk Handel som förhandlar fram det nya avtalet. Förutom att ha rätt att bemanna flexiblare gäller Svensk Handels tidigare avtalskrav, som ett reviderat lönesystem, där lönerna sätts lokalt.
– Under pågående förhandlingar avböjer vi att kommentera ytterligare, säger Markus Friberg, presschef på Svensk Handel.

Avtalet för postorder- och e-handel brukar följa partihandelsavtalet. Hur de förhandlingarna gick kan du läsa här.

Fakta

Sista gången?

Redan i år var det tänkt att ett helt nytt avtal skulle ersätta både avtalet för postorder- och e-handelsföretag samt partihandelsföretag. Men parterna kunde inte enas. Främst gällde det arbetstidsfrågan. En modell som diskuterades var att arbetsgivaren ska få rätt att förlägga arbete dygnet runt till en centralt reglerad ob-ersättning i utbyte mot att facket får annat inflytande. Men parterna kunde alltså inte enas om hur. Förhoppningen är att göra det under nästa år, 2017.

I dag kräver allt arbete utöver arbetstidsramen en överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket. Arbetstidsramen i avtalet för postorder och e-handel är idag måndag till fredag.