Det är Unionens kollektivavtal som har satt märket för de kooperativa tjänstemännens avtal. Där uttrycks löneökningarna i procent, och inte i kronor som Handels helst vill ha för att gynna lågavlönade. I förhandlingarna med Arbetsgivarföreningen KFO lyckades Handels däremot förhandla fram en individgaranti som innebär att varje tjänsteman är garanterad en lönehöjning på 305 kronor per månad.

– Det är något mer än i Unionens avtal, påpekar Handels avtalssekreterare Per Bardh när han beskriver det nya avtalet.

Avtalets lägsta löner har legat på en mycket låg nivå, men höjs denna gång relativt kraftigt med 600 kronor till 17 200 kronor per månad för tjänstemän över 20 år.

– Det är mycket få, kanske inga, som har den lägsta nivån. Men höjningen gör vi för att komma i paritet med motsvarande tjänstemannaavtal, säger Per Bardh.

Ungefär 800 personer omfattas av det nya avtalet. De flesta är tjänstemän inom Coop.

Fakta

Avtal för tjänstemän i kooperationen

Avtalet är ettårigt och gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017

Det lokala löneutrymmet är 2,2 procent med en individgaranti på 305 kronor per månad.

Lägsta lön för tjänsteman som fyllt 20 år höjs med 600 kronor till 17 200 kr/mån och för tjänsteman som senast den 31 mars 2017 fyller 24 år höjs lönen med 500 kronor till 20 000 kr/mån.

Ny skrivning i avtalet om överenskommelse där särskild kompensation för övertidsarbete ersätts med högre lön och/eller fem semesterdagar.