Tolv förtroendevalda från Handelsklubbarna på Martin & Servera i Stockholm, Västerås, Norrköping och Umeå gjorde i början av maj en fyra dagar lång konferensresa till Greklands huvudstad Aten. Förutom fackliga, politiska och kyrkliga kontakter gjorde de två besök på en flyktingförläggning i Atens hamnstad Pireus. Där arbetar svenska volontärer från Team Sweden Volunteers.

– Vi skänkte mat som vi köpt, hjälpte till att servera te till flyktingarna och lekte med barnen som bodde på förläggningen, berättar Stockholmsklubbens ordförande Jordin Williams.

Mötet med barnen gjorde starkt intryck på de svenska lagerarbetarna.

– Det var tufft att se barn leva i tält och inte få tillräckligt med mat och medicin. Jag grät när jag kom hem till mitt eget barn efteråt.

Resan bekostades till största delen av resenärerna själva. Syftet med resan var bland annat att få ökad förståelse för flyktingars situation och upplevelser. Insikterna kommer till nytta i Martin & Serveras och klubbens planerade arbete med att hjälpa nyanlända flyktingar att få praktik och jobb.

– Vi vill påverka våra kamrater på hemmaplan om vikten av mångfald och integration. I företagets mångfaldsprojekt ska vi integrera nyanlända som riktiga anställda i våra arbetsgrupper.

Efter hemkomsten har Jordin Williams presenterat sina erfarenheter på en stor facklig konferens inom Axel Johnson-koncernen.

Integrationsprojektet för nyanlända flyktingar på Martin & Servera påbörjas till hösten. Målet är att det ska leda till anställningar på det nya lager som nästa år ersätter anläggningarna i Årsta och Västerås.