IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, har granskat arbetslöshetskassornas ekonomi för 2015. Flera av a-kassorna har för mycket pengar och borde kunna sänka sina medlemsavgifter.  

Det är sju a-kassor som sticker ut. Alfa, Byggnads, Hamnarbetarnas, Elektrikernas, Fastighets, Skogs- och lantbrukstjänstemännen och Svensk Handels a-kassor har betydligt mer sparpengar än vad en a-kassa borde ha som mest. Pengarna borde i stället användas till att sänka medlemsavgiften, menar IAF. 

För stort sparkapital anser IAF är tolv månadskostnader (de utgifter som a-kassan har varje månad). Rimligt borde vara mellan två till sex månader, menar IAF. Handels a-kassa hade förra året åtta månadskostnader.
– Vi kan inte sänka medlemsavgiften. När ersättningstaket i a-kassan höjdes 2015 använde vi vårt sparkapital till att behålla medlemsavgiften i stället för att höja den med 11 kronor. Men sparkapitalet räcker inte hur länge som helst, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels a-kassa.

Handels a-kassa har också sänkt nivån på sparkapitalet till sex månader för 2016. Anledningen är att arbetslöshetsavgiften har tagits bort. Avgiften berodde på hur många som var arbetslösa och hur många medlemmar a-kassan hade.

I dag ligger avgiften till Handels a-kassa på 120 kronor.

Fakta

A-kassornas egna kapital bör inte överstiga tolv månaders kostnadstäckning, menar IAF.
Sju a-kassor gör det. De är Byggnads 23 månader, Fastighets 19 månader, Svensk Handels 18 månader, Elektrikernas 17 månader, Hamnarbetarnas 13 månader och Skogs- och lantbruks 12,5 månader. Handels a-kassa låg på 8 månader, men har sänkt till 6 månader. Medianvärdet bland alla a-kassor ligger på 8 månader.
Totalt finns det 28 arbetslöshetskassor.