I dag blev kollektivavtalet mellan Handels och Frisörföretagarna för anställda frisörer klart.

– En stor och viktig fråga har varit arbetsmiljön. Vi fick inte igenom regelbundna hälsokontroller för anställda men en arbetsgrupp ska under det kommande året titta på hur det skulle kunna se ut. Vi har äntligen fått fokus på frågan även om vi inte är helt överens än, säger Ewa Björkman, ombudsman på Handels, som varit ansvarig för förhandlingarna.

Friskvårdsbidraget höjs med 550 kronor till 2 600 kronor per år. Bidraget kan användas till både friskvård och arbetskläder.

– Men om man inte är överens med arbetsgivaren om vad det ska gå till har den anställde nu rätt att använda hälften till friskvård, säger Ewa Björkman.

Ted Gemzell, vd på Frisörföretagarna säger att de har lyssnat på fackets önskemål om mer friskvård.

– Vi vet att frisöryrket är sådant att vi behöver satsa resurser på träning så att man ska orka med arbetet, säger han.

Avtalet innehåller också generella löneökningar på olika nivåer beroende på behörighet. Dessutom höjs garantilönen med 500 kronor för en behörig frisör och med 350 kronor för en obehörig frisör.

– Löneökningarna är i nivå med de andra avtalen som Handels tecknat.

Två andra arbetsgrupper kommer också att arbeta under året med frågor som rör möjlighet att införa timlön och för att se över lojalitetsreglerna. I somras avgjordes ett fall i Arbetsdomstolen där en frisör skickat sms till tidigare kunder. Frisören behövde inte betala skadestånd till den tidigare arbetsgivaren och därför har frisörföretagarna krävt tydligare regler.

– Vi är inte överförtjusta i lojalitetsreglerna och har olika ingångar i det här. Men vi får titta på skrivningarna och se om det finns något som behöver förändras, säger Ewa Björkman.

Ted Gemzell på Frisörföretagarna är nöjd med avtalet.

– Det är bra att vi tagit ett steg för att ytterligare förenkla och förbättra avtalet så att vi kan få en lönsam bransch som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

Nytt i avtalet är att arbetsgivarna kan lägga scheman över ett helt år istället för bara en kortare period. Dessutom ska lönen betala ut i efterskott i fortsättningen.

– Det gör att det blir enklare att administrera lönerna och att förstå lönen både får arbetsgivare och anställd, säger han.

 

 

FAKTA Avtalet i korthet

Det är ett ettårigt avtal som går ut 31 mars 2017.

Generella löneökningar och ökning av garantilönen, 500 kronor för behöriga frisörer och 350 kronor för obehöriga.

Höjning av semesterlönegarantin med 33 kronor per dag för behöriga frisörer och 23 kronor för obehöriga.

Höjning av tjänstetillägget för behörig frisör med 2,2 procent till 613 kronor per månad. Tillägget kan bytas till fem extra semesterdagar vid överenskommelse med arbetsgivaren.

Höjning av friskvårdsbidraget med 550 kronor till 2 600 kronor per år.

Tre arbetsgrupper, en om arbetsmiljöfrågor, en om möjlighet att införa timlön och en som ska titta på lojalitetsreglerna.

Arbetsgivaren får möjlighet att lägga scheman för ett helt år istället för 13 veckor.