Läs intervjun här: ”Jag hoppas att det inte förändrar mig”.

Fotnot: Fredrik Lundh Sammelin lämnade uppdraget som ordförande efter nio år.