Skyddshandskar har de anställda på Martin & Servera i Norrköping haft länge. Men när arbetsledningen införde nya sätt att arbeta, vilket innebar att personalen började köra från det rumstempererade koloniallagret till det nedkylda färskvarulagret, spelade de gamla handskarna ut sin roll.

– De var inte anpassade för arbete i nedkylda lokaler, berättar huvudskyddsombudet Christian Ortiz. Konsekvensen var att vi fick kalla, stela fingrar. En del fick sprickor och några utvecklade till och med allergier.

Eftersom det hade kommit in hela 136 klagomål kring handskarna valde man att skriva ett tillbud och bifoga en lista med namnunderskrifter från alla drabbade.

– Vi beslutade tillsammans med företaget att vi skulle ha en testperiod där vi prövade lite olika handskar. Vi bestämde oss för tre modeller och sedan i april har vi dem här i ett stort skåp som alla har tillgång till, säger Christian Ortiz.

Framgången ledde till mersmak, och snart ställdes krav på att även ta in mer funktionella jackor. Även det fick man igenom.

– Det är en stor boost för alla här. Jag ser hur folk blir peppade och glada när de märker att de kan vara med och förändra. Det gäller inte bara arbetskläderna. Vi kan även förändra i organisationen med om vi bara är enade, säger Christian Ortiz.

LO har uppmärksammat de Martin & Servera-anställdas framgång med handskarna i en film som spridits i organisationens kanaler. I skrivande stund har filmen setts av över 110 000 personer.

– Det har varit mycket snack om den här. Jag har bara hört positiva saker. Det är som en fortsättning på Rockyfilmerna sa någon, skrattar Christian Ortiz.

Fakta: Tillbud

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en olycka, men som slutade väl. Det kan till exempel handla om att någon varit nära att bli påkörd, eller att något fallit ner från en hylla utan att någon träffats.

Tillbud ska alltid rapporteras till arbetsgivaren eftersom det är ett bra sätt att upptäcka risker på arbetsplatsen.