Det nya ettåriga kollektivavtalet för postorder och e-handelsföretag ger löneökningar med totalt 590 kronor, precis som Handels övriga avtal. 55 procent av löneökningen (324 kr/mån) är alla garanterade, medan resten (266 kr/mån) förhandlas lokalt.

Avtalets lägsta löner höjs denna gång med 475 kr/mån. Det är mindre än i partihandelsavtalet där minimilönerna höjs med 500 kr/mån. Postorderavtalet hade högre minimilöner sedan tidigare, så de två avtalens lägsta löner har närmat sig varandra.

Arbetsgivarna Svensk Handel lyckades dock inte få igenom sitt krav på att utöka arbetstidsramen. Fortfarande ska därför arbetstiden på postorder- och  e-handelsföretag förläggas mellan klockan 06 och 17 – om inte fack och arbetsgivare på arbetsplatsen kommer överens om annat. I partihandelsavtalet gäller 06 till 18.

I avtalsförhandlingarna om partihandelsavtalet 2016 var målet att skapa ett nytt avtal som också skulle omfatta postorder och e-handel. Så blev det inte, men arbetet fortsätter med sikte på ett nytt avtal 2017. Att de två avtalen nu blivit ännu mer lika kan underlätta en eventuell framtida sammanslagning av dem, enligt Handels ombudsman Thomas Holm som lett fackets förhandlingar.

Fakta

Postorder och e-handelsföretag

Avtalet gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017.

Lönerna ökar 590 kronor i månaden där alla garanteras 324 kronor generellt och 266 kronor förhandlas lokalt.

Minimilönerna höjs med 475 kr/mån eller 2,73 kr/tim. För en nybörjare som fyllt 20 år blir minimilönen 133,56 kr/tim.

Lokala lönetillägg ska årligen räknas upp för att bibehålla sitt värde. I år höjs de med minst 2,2 procent.

Rätt till kompensation för nationaldagen om den infaller på en fridag, oavsett veckodag.

Chaufförer får fortbildning för yrkeskompetensbevis på betald arbetstid.

Klubb och företag har möjlighet att komma överens om en annan lönemodell.