Slå ihop alla kalenderdagar du varit anställd mellan den 1 april till och med 31 mars året innan du ska ta ut semestern. Denna period kallas intjänandeåret. Dela dagarna med 365 och multiplicera resultatet med 25. Blir det decimaler så höj alltid uppåt.

Ex:

Emma har varit anställd på Ica från 1 maj 2015. Fram till den 31 mars 2016 blir det totalt 336 dagar. 336 delat med 365, och sedan multiplicerat med 25 ger siffran 23.

Emma har alltså tjänat in 23 betalda semesterdagar för sommaren 2016.