I avtalen mellan Handels och Livsmedelsföretagen (LI) för dem som jobbar på äggpackerier och ostlager höjs lönerna med 590 kronor per månad, och minimilönerna med 500. Det är samma nivåer som i partihandelsavtalet med Svensk Handel. Men ost- och äggarbetarna får betala lönehöjningen på annat sätt. I de nya avtalen mellan Handels och LI kan arbetstiden börja redan klockan fem, i stället för sex eller sju som gällt hittills.

Snittlönen för ost- och äggarbetare låg före höjningen under 25 000 kronor – nästan 2 000 kronor lägre än i partihandelsavtalet.

– Klart att vi helst vill ha 590 kronor rätt ner i plånboken, men arbetsgivarna hänvisar till märket 2,2 procent vilket skulle ge cirka 500 kronor i dessa avtal. För att få 590 blev vi tvungna att kompromissa, förklarar Handels ombudsman Thomas Holm som lett förhandlingarna.

Skifttilläggen var en annan stridsfråga. I äggavtalet blir den högsta skiftersättningen  nu 11,09 kr/tim och i ostavtalet 36,79 kr/tim.

– Den mycket låga skiftersättningen i äggavtalet är en nagel i ögat på oss. Där behöver vi hitta former för att höja rejält i framtiden, säger Thomas Holm.

De två avtalen med LI hör till Handels minsta. De omfattar färre än 400 anställda på fem arbetsplatser, som Kristianstads Ost i Skåne och Svenska Lantägg i Skara.

Avtal för ostföretag och äggförsäljningsfirmor

Avtalen gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017.

Lönerna ökar 590 kronor i månaden. I ostavtalet garanteras alla 237 kr/mån. I äggavtalet garanteras alla 324 kr/mån. Resten förhandlas lokalt.

Minimilönerna höjs med 500 kr/mån eller 2,87 kr/tim. Minimilönen i ostavtalet blir 132,50 kr/tim. I äggavtalet är minimilönen för en oerfaren 18-åring 130,23 kr/tim.

Lokalt överenskomna lönetillägg räknas upp med 2,2 procent.

Ordinarie arbetstid förläggs i regel måndag till fredag mellan 05.00 och 18.00. Det är två timmar tidigare än hittills i ostavtalet och en timme tidigare än hittills i äggavtalet. ob-tillägg för morgontimmarna blir 40 procent.

Skiftersättningen höjs i ostavtalet till 24,55 kr/tim för första skiftet och 36,79 kr/tim för andra skiftet. I äggavtalet blir skiftersätttningen 5,59 kr/tim första skiftet och 11,09 kr/tim andra skiftet.

Då nationaldagen infaller på annan dag som är fridag ska arbetstiden minskas med åtta timmar.

Fakta vad är märket?

”Märket” i avtalsförhandlingarna är den nivå som löneökningarna hamnar på i de viktigaste avtalen (främst i industrin), och som de flesta andra avtal anpassar sig till. I år är märket 2,2 procent. I Handels avtal gäller krontalet 590 kronor. På avtalsområden där 590 kronor motsvarar mer än 2,2 procent har arbetsgivarna krävt andra eftergifter från facket.