– Skyddsombuden har fått mycket frågor om detta. Vi menar att även om det inte är obligatoriskt så är all information arbete och ska hanteras på arbetstid, säger Rickard Philipsen, huvudskyddsombud på varuhuset.

Enligt brevet till Arbetsmiljöverket har en del anställda flyttat sina raster för att kunna vara med på mötena, vilket gjort att de i förlängningen fått längre pass utan rast.

– Det är arbetsgivarens uppgift att se till att alla får den återhämtning som rasterna är till för, säger han.

Han tycker att även om informationen är frivillig så är det en viktig del av gemenskapen att vara med på mötena där till exempel nya chefer presenterar sig eller nya kollektioner visas upp.

Varuhuschefen vill inte svara på Handelsnytts frågor men Jakob Holmström, pressansvarig på Ikea Sverige, säger att mötena handlar om att ge de anställda inspiration.

– Vi pratar om frukostar en gång i månaden. Det är ingen information som behövs för det dagliga arbetet. Allt finns även tillgänglig på anslagstavlor, i personaltidningen och på avdelningsmöten om man inte kan komma.

Jakob Holmström säger att syftet med mötena är att stärka gemenskapen och få de anställda att känna sig bekräftade.

– Min spontana känsla jag fick är att vi borde kunna vara tydligare med att frukostarna är frivilliga. Och vi tar detta på allvar och ska diskutera det här med skyddskommittén, säger han.

Skyddsombudet Rickard Philipsen hoppas på en lösning.

– Jag är tacksam för att vi blivit inbjudna att diskutera det här. Tidigare har det varit blankt nej men nu hoppas jag att man börjar tänka om.

FAKTA:

6:6A-ANMÄLAN

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem kan arbetsmiljöombud eller skyddsombud skriva en begäran om åtgärder till arbetsgivaren, en så kallad 6:6a-anmälan. Agerar inte arbetsgivaren kan facket vända sig till Arbetsmiljöverket för hjälp.