Vad är Cotards syndrom?
Det är en ovanlig neuropsykiatrisk sjukdom som drabbar de funktioner i hjärnan som gör att vi är medvetna om att vi lever. En person med Cotards syndrom tror att den är död eller saknar centrala organ som hjärna, blod eller kroppsdelar. Personerna kan resonera logiskt om att det borde vara rimligt att de lever. Men övertygelsen om att de är döda är starkare.

Hur uppstår den?
Tillståndet kan uppkomma i samband med svår psykisk stress, och har setts hos personer med djup depression, schizofreni eller bipolär sjukdom. Fysiska sjukdomar som tumörer eller extrem uttorkning kan också orsaka Cotards. Nyligen kunde jag och min kollega Anders Helldén vid Karolinska Institutet även konstatera att viss läkemedelsbiverkan kan orsaka Cotards syndrom.

Hur många lider av sjukdomen?
För några år sedan trodde man att syndromet var extremt ovanligt. Men det är förmodligen avsevärt vanligare än vad vi trott, om än ovanligt. Ett problem är att det är en okänd sjukdom, även inom sjukvården. Det gör att få personer diagnostiseras med syndromet. Få personer vågar också prata om sin övertygelse om att vara död. De kan vara rädda för att om det upptäcks att de är död ska de exempelvis bli begravda. De kan också ha dåliga erfarenheter av att berätta, att omgivningen och läkare blivit skrämda.

Hur viktigt är det att man får rätt diagnos?
Det är viktigt. En felbehandling kan vara verkningslös men också farlig. Utan diagnos lämnas också patienten helt utan förklaringar till sina besvär. Många är väldigt rädda.

Hur behandlar man Cotards?
Behandlingen ska riktas mot det som orsakat tillståndet. Rör det sig om psykiska besvär kan antidepressiva och antipsykotiska och stämningsstabiliserande läkemedel fungera. Har sjukdomen uppstått som en biverkning av läkemedel hjälper dialys (rening av blodet).
 Syndromet kan hålla i sig i flera timmar, veckor eller betydligt längre tid beroende på om man får hjälp – och rätt hjälp – eller inte. Men är vanligen ett övergående tillstånd.

Vad ska man göra om man tror att man har Cotards eller att någon i ens omgivning gör det?
Sök sjukvård – men då kunskapen är låg kan det vara bra att ha med sig information om sjukdomen. Exempelvis de få artiklar som skrivits och den forskning som finns. Patienter kontaktar ibland mig direkt. Det kan vara skönt att höra att man inte är ensam. Vad som är viktigt att påpeka är att syndromet oftast är övergående.