En frisörs faktiska löneökning ska inte, som i dag, grundas på behandlingens pris eller frisörens prestation. Den bör i stället ligga i en grundlön som är lika för alla utbildade frisörer.

Frisöravtalet har i dag ett basbelopp och en provisionsdel. Men det finns också en garantilön som är avsedd att vara en spärr som hindrar att frisören får en alltför låg lönenivå en viss månad.

Handels har valt att lägga löneökningen (500 kr/mån för behörig frisör) i garantilönen. Varför? Hur många månader per år arbetar en genomsnittlig frisör med garantilön? Själv har jag aldrig haft så lite kunder eller ett icke relevant behandlingspris, så att denna lägstanivåspärr träder in.

Men jag är glad att vi i avtalet 2016 även lyckades höja basbeloppet med 200 kronor – alltid något.

Provisionen är också en viktig del av vårt lönesystem. Om man inför en högre grundlön kan provisionen vara lägre än i dag. Men att gå över till timlön vore helt fel. Det skulle sänka inkomsten för många frisörer i storstadssalonger, och facket skulle tappa medlemmar. Jag ställer mig frågande till att Handels gått med på att tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med Frisörföretagarna om att införa timlön!

Jag undrar också hur det har fungerat med den arbetstidsförkortning på 10 timmar per år som infördes i avtalet 2014? Själv har jag inte lyckats ta ut mina timmar, och inte heller fått pengar för dem. Tillåter avtalet att man omvandlar timmarna till pengar om man inte tar ut dem?

Kom arbetstidsförkortningen till  genom att vi fick en försämring av sjuklönen? Sedan 2014 är vår sjuklön 80 procent av garantilönen, vilket för de flesta frisörer blir mycket lägre än tidigare, då sjuklönen baserades på de tre senaste månadernas snittlön.

Det finns mycket mer att lyfta till ytan, när det gäller frisörernas framtid. Jag hoppas att många frisörer vill delta i en grundlig diskussion inför avtalsförhandlingarna 2017.