Storbritannien har röstat för Brexit, att lämna EU. Handels ordförande Susanna Gideonsson tycker att det är för tidigt att sia om vad det kan leda till på den svenska arbetsmarkaden eftersom mycket kring utträdet fortfarande är oklart.
– Om det blir ekonomisk oro på grund av Brexit så kan det påverka våra medlemmar negativt då det kan göra att människor sparar mer och handlar mindre. Då främst i sällanköpshandeln, säger hon.

På arbetsgivarorganisationen Svensk Handel säger man att det främst är företag som antingen säljer till eller köper av företag i Storbritannien som påverkas.
– Men hur vet vi inte än. Överlag skapar situationen nu en osäkerhet och investeringsbeslut skjuts på framtiden. Vilken effekten blir på sikt är svår att sia om nu, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Storbritannien är inte en stor marknad för Svensk Handels medlemsföretag, enligt organisationen. E-handeln är främst nordisk. Även Asien är en stor marknad.

Handelsnytt ringde tre medlemmar för att höra deras åsikter!

Hur kommer Brexit påverka ditt jobb?

Holger Asplund, 56 år, vice klubbordförande, Ejendals, Leksand (lager för arbetshandskar och skyddsskor)

Jag har inte tänkt så mycket på det där. Som det ser ut nu har vi i alla fall fullt upp på jobbet. Det har vi haft så länge jag jobbat här, sedan 1990. Men på längre sikt kan det säkert bli svårare om de går ur EU. Däremot kan Brexit nog säkert påverka fackliga frågor. Förut kunde Sverige luta sig mot Storbritannien för att få stöd i de frågorna. Nu får vi det säkert svårare gentemot de större länderna inom EU.

Emelie Hellström, 29 år, fackombud, Dressmann, Gränby centrum Uppsala

Det enda jag reflekterat över är att den mest googlade meningen i Storbritannien efter valet var ”vad är EU”? Det oroar mig om folk röstat på något de inte vet något om, att mänskligheten håller på att gå under.
Jag har jättedålig koll på vad Brexit kan få för konsekvenser. Men jag antar att handeln kommer att påverkas. Om det är till vår fördel eller nackdel vet jag inte.

Ayse Görgülü, 52 år, studerande, ledamot i avdelningsstyrelsen Göteborg

Jag har inte satt mig in i frågan, men något jag tänkt på är vad som kommer att hända om alla svenskar som bor i London kommer hem, klart man blir orolig för hur vi kan hjälpa dem. Vad kommer regeringen göra? Det handlar inte bara om jobb, utan också om bostäder och skola för barnen.

Fakta

Brexit är en sammandragning av British exit.
23 juni röstade Storbritannien i en folkomröstning för att lämna EU, Brexit. 52 procent röstade för att lämna och 48 procent emot. 
Totalt röstade 30 miljoner människor vilket är det största antalet människor som deltagit en folkomröstning sedan 1992. 
Premiärminister David Cameron har meddelat sin avgång.