Under fem års tid jobbade Handelsmedlemmen i Gina Tricot-butiken. Anställningsgraden var fem timmar per vecka. Så länge hon fick extratimmar och vikariat gick ekonomin ändå ihop, men efter ett chefsbyte förändrades situationen drastiskt.

– De började anställa nytt folk och dra in på timmar. Jag fick ingenting och det kändes att jag inte var välkommen där längre. Det fick mig att lämna, jag hade lägenhet och kunde inte jobba kvar med så lite tid, säger medlemmen till Handelsnytt och fortsätter:

– Jag har känt mig väldigt utsatt och nedtryckt. Deras agerande har varit fruktansvärt.

Medarbetaren ska vid flera tillfällen ha uttryckt en önskan om att gå upp i tid. När butiken i höstas tillsatte två nya tjänster med högre anställningsgrad än medlemmen trodde hon därför att någon av dessa skulle gå till henne. Men så blev icke fallet. I stället gick tjänsterna till personer med kortare anställningstid.

Ett solklart brott mot LAS, lagen om anställningsskydd, anser Anne Alfredson, jurist på fackets juristbyrå LO-TCO Rättskydd.

­– Från mitt synsätt är det här ett enkelt och okomplicerat fall. En person säger att den vill jobba mer men i stället anställs nya medarbetare på mer timmar än henne.

Handels och LO-TCO Rättskydd har de senaste åren drivit flera deltidsrelaterade fall till Arbetsdomstolen AD, bland annat mot Polarn O. Pyret, Akademibokhandeln och Kicks. I samtliga fall har dock facket förlorat.

Men enligt Anne Alfredson är det här ärendet annorlunda. Nu handlar det varken om att heltider förvandlats till deltider, så som i fallen med Polarn O. Pyret och Akademibokhandeln, eller att det skulle inkräkta på arbetsgivarens rätt att organisera arbetet så som AD menade att det gjorde i Kicks-fallet.

– I Kicks-ärendet bemannade tre personer tre tjänster. När en slutade tyckte Handels och medlemmarna att den tjänsten skulle fördelas på de två som var kvar. Domstolen ansåg att det då innebar en omorganisering. Det här fallet är mycket rakare, säger Anne Alfredson.

Förutom ersättning för uteblivna timmar begär LO-TCO Rättskydd allmänt skadestånd till medlemmen på 100 000 kronor. En relativt hög summa som Anne Alfredson motiverar med att medarbetaren faktiskt tvingades att sluta.

– Vi är medvetna om att det är ett högt skadestånd vi yrkar på. Men det faktum att hon inte kunde vara kvar borde påverka domstolens bedömning. Fem timmar i veckan tjänar man inga pengar på. Vem kan leva på en sådan lön?                                                                                       

Nu väntar arbetsgivarens svar, vilket beräknas komma i slutet på augusti/början på september. Handelsnytt söker Gina Tricot för en kommentar.

Fakta: Detta gäller enligt LAS och avtal

En deltidsanställd arbetstagare som meddelat sin arbetsgivare att han eller hon vill arbeta fler timmar har enligt LAS företrädesrätt. Förutsättningarna är att arbetsgivaren har ett behov av arbetskraft och att den anställde har rätt kvalifikationer.

Även i detaljhandelsavtalet står det att det i första hand är deltidsanställda som ska erbjudas fler timmar när arbetskraftsbehoven ökar.