Närmare 300 arbetsmiljöinspektörer ska finnas i hela landet när nykomlingarna har börjat.

– Rekryteringarna handlar delvis om att täcka upp för pensionsavgångar och personalomsättning, men vi utökar också verksamheten tack vare ökade anslag från regeringen, säger Karin Lagerkvist som är chef för Arbetmijöverkets inspektionsavdelning.

De som anställs får först gå en internutbildning på nio veckor och får sedan börja besöka arbetsplatser tillsammans med en erfaren inspektör. Efter ett halvt till ett år förväntas en ny inspektör kunna arbeta självständigt.

De som verket anställer har en brokig bakgrund.

– Vi har tidigare anställt bland annat poliser, sjuksköterskor, lärare och sjökaptener, säger Karin Lagerkvist.

Sökande ska ha högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet. Till kravprofilen hör också att kunna ställa krav och klara av att bli ifrågasatt.