– Jag välkomnar verkligen detta. Det kommer att bidra till mycket bättre arbetsvillkor för våra kamrater i andra länder, men också för oss i Sverige, säger Johan Hagman, facklig samordnare på Ikea i Sverige.

De nya anställningsvillkoren ska gälla på Ikea-koncernens varuhus. Koncernen är franchisegivare till 338 av Ikeas 375 varuhus världen över. Från USA via Europa till Australien och Asien. Varuhusen i Turkiet ingår däremot inte i Ikea-koncernen.

De nya globala reglerna handlar bland annat om övertid, rätten till rast, lägst antal timmar per arbetspass, vila mellan arbetspassen och rätten att få jobbschemat i god tid – men också om att ingen ska anställas på färre timmar än tolv och att majoriteten, 80 procent av de anställda, ska vara tillsvidareanställda. Varuhusen har fram till september 2018 på sig att införa villkoren.
– Många av de nya minimivillkoren är hämtade från Sverige, som rätten till 11 timmars vilka mellan arbetspass. Men även vi i Sverige kommer att få jobba med de nya villkoren, som att inga kontrakt får vara lägre än 12-timmar. I dag ligger lägsta timkontrakten på någonstans mellan 6 till 10 timmar. Jag är stolt att jobba på ett företag som tar beslut om anställningstrygghet globalt. Ikea går i bräschen, säger Karin Stenström, Co-worker relations manager, på Ikea i Sverige.
 

Sveriges utmaning att klara tolv-timmarskontrakt gäller framförallt för helganställda. Många av dem jobbar i dag åtta timmar. Dels för att de vill det, dels för att svenska Ikea i dag har regler om hur många helger och kvällar som anställda får jobba. Max varannan helg och 2,5 kvällar i veckan.
– Våra principer för hur vi får jobba och de nya reglerna går inte ihop. Och framförallt helganställda vill bara jobba varannan helg för att kunna klara sina studier. De vill inte heller jobba fler kvällar i veckan, säger Johan Hagman.

Sedan tidigare har facket på svenska Ikea arbetat med att få upp tillsvidareanställningarna och öka antalet timmar för de med ofrivillig deltid. Det har gett resultat, både vad gäller de fasta jobben och arbetstimmarna, vilket Handelsnytt tidigare skrivit om. Och från och med första september i år får ingen anställd ha noll-timmarskontrakt.

De globala reglerna kommer att bli tvingande. Men är lagen i landet bättre gäller den. Sedan tidigare har Ikea också globala regler kring rätten att organisera sig fackligt. Men i USA utreds Ikea nu för antifackliga-metoder.
– I dag arbetar man på olika sätt på olika varuhus och vi tror att enhetliga regler gör det lättare. Både att efterleva och följa upp. Det blir också tydligare för våra medarbetare vad de kan förvänta sig, säger Josefin Thorell, presschef på Ikea-koncernen.

Reglerna tar inte upp lön. Det beror enligt Josefin Thorell på att Ikea redan jobbar med frågan.
– Sedan ett par år tillbaka gör vi en genomlysning av löneläget tillsammans med organisationen ”Fair Wage Network”. Detta har lett till att vi har gjort förändringar i lönestrukturen i flera länder. Bland annat höjer Ikea i USA successivt minimilönen för att bättre matcha de faktiska levnadskostnaderna.  

Fakta

Ikeas nya globala regler

The Empolyment Standards är en del i ett större arbete på Ikea, People Strategy 2020. Förutom anställningsvillkor handlar det om löner, bonussystem, lojalitetsprogram, utvecklingsmöjligheter men också om vilka värderingar som Ikea ska stå för. De 338 varuhus som ska följa de nya reglerna ingår i Ikea-koncernen. Ikea-koncernen är franchisegivare till 90 procent av alla Ikeas varuhus. Koncernens butiker ligger världen över, främst i Europa men också USA, Japan, Kina, Korea och Ryssland. Runt 120 000 anställda jobbar inom Ikea-koncernen. Källa: Ikea.