– Jag som enskild handlare kan inte kontrollera att anställda i alla led har lön enligt avtal. Det är inte rimligt, säger Tomas Emanuelz, handlare på Ica Maxi i Sundsvall, som i dag säljer varor till kommunen.

Företag som Sundsvalls kommun använder ska kunna garantera att anställda i alla led – såväl leverantörer som underleverantörer – har rätt till heltid och villkor enligt gällande kollektivavtal. Villkor som lön, försäkringar, pensioner och arbetstider. Reglerna gäller även utländska leverantörer. Heltid gäller dock bara tjänster som kommunen upphandlar.
– Vi erbjuder rätt till heltid i kommunen. Det ska inte vara någon skillnad om personerna jobbar för oss eller i ett privatföretag, säger Peder Björk, socialdemokrat och ordförande i kommunfullmäktige i Sundsvall.

Ica-handlaren Tomas Emanuelz tycker kraven är orimliga och han är inte ensam. Flera protestmöten har hållits. De nya kraven gör att Tomas Emanuelz måste sluta anlita lokala leverantörer, menar han.
– Nu köper jag visserligen mestadels exempelvis frukt och grönt från Ica centralt. De har möjlighet att göra kontroller och det är en trygghet för mig. Att jag ska ta det ansvaret själv är dock inte rimligt. Jag kan inte anlita lokala leverantörer längre, säger Tomas Emanuelz.

Men Handels i Sundsvall välkomnar kommunens nya krav.
– De tar sitt ansvar både för samhället och för sin personal. Även arbetsgivare i handeln har ett ansvar. Som en av arbetsmarknadens parter har de ett ansvar för att den svenska modellen fungerar, säger Jaana Pålsson, chef för Handels avdelning i Sundsvall.

Nya regler som ska gälla i hela landet är på gång, efter ett regeringsbeslut i slutet av juni. Sundsvalls regler gäller däremot redan och är mer långtgående än regeringens. Lagförslaget gör exempelvis undantag för små- eller medelstora företag.

Fakta

Lagförslag ska hindra lönedumpning

Regeringens syfte med de nya reglerna är att göra den offentliga delen av samhällsekonomin fri från lönedumpning och oschysta villkor. Små och medelstora företag kan göra vissa undantag från reglerna, i syfte att främja deras deltagande i upphandlingar. De nya lagarna ska börja gälla 1 januari 2017.

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor.