Gitte Ejdetjärn hävdar i en debattartikel att lönesystemet i frisöravtalet har allvarliga brister. Men faktum är att lönesystemet varit utformat på ungefär samma sätt i över 30 år. De förändringar som genomförts har endast gjorts för att förenkla för både arbetsgivare och arbetstagare att säkerställa att rätt lön betalas ut.

Det som i dag kallas för garantilön har sin utgångspunkt i det som tidigare hette grundlön och en höjning av denna har skett enligt samma princip som andra avtal, genom att följa det så kallade märket. I ett provisionslönesystem är man alltid beroende av kundantal och priser. Därför är det bra med en garantilön som ett komplement. Vår uppfattning är att våra medlemmar vill ha ett system som det är utformat i dag, där det finns en grundtrygghet men där man också har möjlighet att dra in mer pengar om man har många kunder.

När det gäller frågan om timlön så har ett införande av en sådan varit ett av Frisörföretagarnas viktigaste krav i avtalsförhandlingarna. Då vi från Handels inte kunde enas med arbetsgivarna om hur ett system för timlön skulle se ut valde vi att tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera detta. Om vi kommer fram till att det skulle vara möjligt att genomföra ett sådant system så är det självklart för oss att det inte får innebära en sänkning av lönen.

Arbetstidsförkortning kom in i avtalet som en kompensation då vi 2014 förändrade ob-reglerna. En heltidsanställd behörig frisör har rätt till som mest 10 timmar betald ledighet. Hur mycket ledighet det blir beror på hur mycket man tjänat in. Om arbetsgivaren inte beviljar ledighet blir det en fråga som bör tas upp med ansvarig ombudsman som då kan begära en förhandling. Om man efter förhandling inte kan komma överens om när ledighet ska tas ut ska arbetstagaren i stället kunna ta ut pengar för den intjänade ledigheten.

Vi menar att lönesystemet i frisöravtalet i grund och botten är väl utformat utifrån våra medlemmars önskemål.  Men vi tycker precis som Gitte Ejdetjärn att det är bra att så många frisörer som möjligt för fram sina åsikter inför avtalsförhandlingarna. Ju fler som deltar i diskussionerna desto bättre avtal kan vi leverera.