– Jag kan med säkerhet säga att ingen anställd har blivit tvingad. Men det kan vara så att någon chef uttryckt sig klumpigt, säger Christina Gezelius, informationsansvarig på Martin & Servera till Handelsnytt.

I våras bytte Martin & Servera i Halmstad lagerhanteringssystem samtidigt som en omorganisering gjordes. Förändringarna flöt inte på som tänkt och anställda fick jobba både natt och övertid för att få ut leveranserna i tid. Särskilt under sommaren var det mycket.
– Personalen har fått jobba väldigt mycket, både övertid och på natten, säger Christina Gezelius.

Övertiden och nattarbetet ska enligt företaget ha varit frivilligt. Men till Hallandsposten berättar några anställda att de upplevt sig tvingade att säga ja. Den som sagt nej har kallats till chefen för att förklara sig.

Fredrik Strömberg är klubbordförande på lagret.
– Omorganiseringen och det nya arbetssättet har inte varit lyckat. Så ja, det har varit övertid och nattarbete. Men om anställda blivit tvingade vet jag inte i dagsläget. Ingen har kommit till oss i facket. Vi ska ha ett medlemsmöte, därefter får vi se vad som händer, säger han.

Enligt arbetstidslagen får nattarbete bara ske vid särskilda tillfällen om facket tillåter det.
– Facket har godkänt nattarbete, men vi har påpekat att planeringen måste vara mer långsiktig. Nu har det handlat om att släcka bränder, säger Fredrik Strömberg.

Martin & Servera betonar att de följt arbetstidslagen och lokala överenskommelser.
– Vi har inte gjort någonting fel, säger Christina Gezelius.

Nu diskuterar fack och arbetsgivare mer långsiktiga lösningar för att få ner nattarbetet och övertiderna. Bland annat har sommarvikariat förlängts. Även bemanningsföretag har tagits in. 
– Inhyrningen handlar om högst begränsad omfattning för att klara extrema arbetstoppar, säger Christina Gezelius.

Fakta

Martin & Servera

De anställda kör exempelvis ut färskvaror och drycker till bland annat restauranger och sjukhus.

Företaget finns i Halmstad, Norrköping, Stockholm, Västerås och Umeå.

Här jobbar runt 2000 anställda. I Halmstad jobbar runt 500 personer.

Fakta

Lag reglerar nattarbete

Nattarbete regleras i arbetstsidslagen (§ 13) . Den säger att tiden mellan midnatt och klockan 5 normalt ingå i den dygnsvila om elva timmar som alla arbetstagare har rätt till. Dispens för nattarbete kan ges av facket i förhandlingar. Om facket säger nej kan arbetsgivaren vända sig till Arbetsmiljöverket, som då begär yttrande från facket före beslut. Undantag görs om det finns ett behov från allmänhetens sida som gör att arbete måste ske även nattetid, exempelvis sjukhus.

Även övertidsarbete regleras i arbetstidslagen. En anställda får inte joba mer än 200 timmars övertid per år.

Kan man neka nattarbete och övertid? 
Anställda måste jobba övertid, om arbetsgivaren anser att det behövs, enligt kollektivavtalet för lager. För det ska den anställde ha ersättning. Men har den anställde ”godtagbara skäl” behöver den inte jobba övertid. 
– Godtagbara skäl kan exempelvis vara hämta och lämna barn på dagis eller skola. Men det finns ingen vägledande dom på vad exakt det är, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. 

Övertidsarbete är arbete som sker utanför ordinarie arbetstid.  Den anställde ska också om möjligt få besked om övertid i förväg.