– 2015 var ett fantastiskt år. Detaljhandeln ökade sin omsättning med fem procent, vilket är väldigt starka siffor, säger Per Andersson, senior analytiker på Hui Research, som undersökt detaljhandelns omsättning.

Starkast utveckling hade Tanums kommun med en tillväxt om 47 procent, motsvarande en ökning med över 500 miljoner kronor.

– Det beror på att det nyligen öppnat ett stort köpcentrum i Tanumshede. Kommunen ligger nära norska gränsen och har dessutom en stark inhemsk turism eftersom den ligger på västkusten, säger Per Andersson.

I de flesta kommuner ökade detaljhandelns omsättning. I nio kommuner minskade det.

– Att så få kommuner tappade har jag inte sett förut. Det är goda tider och räntorna är låga. Dessutom har flyktingarna en positiv inverkan på dagligvaruhandeln, framför allt i mindre orter, säger han.

Även framtiden ser ljus ut för handeln. Handelsanställdas förbund har bearbetat statistik från Konjunkturinstitutet som visar att företagen tror att både försäljning och antalet anställda kommer att öka de närmaste månaderna.

75 procent av företagen bedömer att de kommer att ha ungefär samma personalstyrka om tre månader. 17 procent kommer att öka antalet anställda medan 10 procent kommer att minska personalstyrkan.

I partihandeln kommer 21 procent att nyanställa medan bara fem procent av företagen förväntas behöva dra ner. Mest positiv till nyanställningar är livsmedelshandeln medan modehandeln tror på en minskning av personalen.

De handelsbranscher som har starkast omsättningssiffror är livsmedel, motorfordon och drivmedel. Inom elektronikhandeln däremot är det fler som tycker att lönsamheten går dåligt än bra.

– Elektronikbranschen har haft en tuff period men nu verkar företagen se en ljusning, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handels.

Arbetsgivarorganisationen gör också mätningar, Handelsbarometern. Den visar liknande siffror där företagen tror på ökad lönsamhet för den egna butiken. I Handelsbarometern är dock handlarna samtidigt pessimistiska inför branschens framtid, vilket facket och Svensk Handel debatterat tidigare.